Едноименното дружество зад системата за банкови разплащания „БОРИКА” вече има ново ръководство.

На 8 юни общото събрание на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ” АД гласува нов изпълнителен директор, както и нови членове в съвета на директорите.

Акционерите избраха Мирослав Вичев за Главен изпълнителен директор на дружеството.  

Той започва кариерата си в Българска Пощенска Банка, като достига до поста ръководител  "Приложни системи". От 1996 до 2000 г. е Мениджър, а по-късно и Старши мениджър в "Управленско консултиране и ИТ" на Deloitte & Touche.

От 2000 до 2002 работи като Ръководител консултантски отдел в Майкрософт България, като в същия период е и консултант по избора на система РИНГС, към БНБ. Кариерата му преминава през ТБ „Биохим“, където е Директор ИТ и участва в обновяването на основната банкова система.

От декември 2003 година е член на УС, а в последствие и Изпълнителен директор на Банка ДСК, където има ключова роля в трансформацията на традиционна държавна институция в модерен лидер на пазара, цялостно внедряване на банкова система и изграждане на самостоятелен картов център.

Междувременно е член на Надзорния съвет на Пенсионна компания „ДСК Родина“, член на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на Съвета на Директорите на OTP Bank (Русия). Благодарение на натрупания опит и успешни проекти, Вичев израства в групата OTP до ниво Заместник на Главния изпълнителен директор на OTP Bank (Унгария) и CIO на банковата група.

На общо събрание беше гласуван и нов състав на членовете на Съвета на директорите (СД). Новите членове са представители на Пощенска Банка и Първа Инвестиционна Банка. Съветът напускат Райфайзенбанк и Банка Пиреос. Ето и пълният състав:

  • Димитров Христов – Българска Народна Банка, Председател на СД
  • Виолина Маринова Спасова – Банка ДСК, Зам. председател на СД
  • Левон Карекин Хампарцумян, УниКредит Булбанк, член на СД
  • Стилиян Петков Вътев, Обединена Българска Банка, член на СД
  • Георги Димитров Константинов, Централна Кооперативна Банка, член на СД
  • Мартин Михайлов Заимов, SG Експресбанк, член на СД
  • Петя Николова Димитрова, Пощенска Банка, член на СД
  • Васил Христов Христов, Първа Инвестиционна Банка, член на СД
  • Мирослав Станимиров Вичев, БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ, член на СД