Професионалното развитие е това, върху което е съсредоточен почти всеки, който иска да постигне успех в кариерата. Посещавам ли специализирани курсове? Трябва ли да уча в чужд университет? Имате специалност в избраната от вас област?

Всички тези въпроси задават висококвалифицирани специалисти в най-различни области.

Експертите на WEF обаче отбелязват, че отговорът на въпроса какво да търсите при изграждането на кариера е много по-лесен. Те са интервюирали 350 директори, работещи в 9 сектора на 15 държави с развита икономика. Въз основа на резултатите от проучването е съставен доклад, озаглавен "Бъдещето на работните места".

Целта на доклада е опит да се предвиди бъдещето на технологичното развитие и как то ще промени пазара на труда.

По-долу разказваме за 10 умения, които според експертите ще бъдат най-търсени на пазара на труда през 2020 година.

Снимка 359506

Източник: iStock

Когнитивна (познавателна) гъвкавост

Това включва познавателна креативност, способност да мислите логично и да доказвате своята правота, както и способността да виждате и решавате проблеми.

Това също така означава да можете да се адаптирате в зависимост от това с кого общувате.

Работодателят иска не просто да кажете едно и също нещо на всички клиенти, но и да мислите критично, да можете да слушате и чувате какво казва клиентът и да се адаптирате.

и математическите изчисления, по-специално анализ на данни и разработване на софтуер.

Умения за преговори

Това качество ще бъде особено високо търсено в области, свързани с компютърните науки.

Това качество е важно и в областта на изкуството и дизайна.

Снимка 348313

Източник: iStock

Фокусиране върху помощта

Това качество се описва от експертите като търсене на различни начини да се помогне на другите. Колко помагате на членовете на вашия екип?

Помагате ли на вашите шефове или хора, които също работят във вашата област? Известен ли си с това?

Умения за вземане на решения

Тъй като организациите натрупват все повече и повече данни, те се нуждаят от служители, които могат да анализират тези данни и да вземат разумни и подходящи решения на тяхна основа.

Това включва и възможността да се дават разумни предложения на началниците или да се дават разумни съвети на колегите.

Емоционален интелект

Роботите могат да направят много, но те не могат да четат човешките емоции, както правят хората. Поне още не

Ето защо работодателите ще обърнат внимание на емоционалната интелигентност на своите служители и ще се опитат да наемат тези, които могат да разчитат реакциите на хората.

Способност за сътрудничество

Това качество също попада в категорията на уменията за социално взаимодействие.

Включва способността за договаряне, адаптиране в общуването с различни хора и също така да бъдете чувствителни към нуждите на другите.

Снимка 325330

Източник: Europa.eu

Способност за управление на хора

Става дума за това да можете да мотивирате хората, да развиете техните способности и умения, както и способността да изберете най-добрите служители за желаната позиция и задачи.

Това е особено важно за мениджърите в медийния и енергийния сектор, подчертава докладът.

Креативност

Това е едно от най-важните умения, които работодателите искат да видят в своите подчинени.

Сега се развиват нови технологии и затова работодателите искат да видят креативни хора в своя екип, които могат да прилагат тези технологии по такъв начин, че да предоставят на клиентите нови и подобрени продукти и услуги.

Снимка 326550

Източник: iStock

Критично мислене

С увеличаването на нивото на автоматизация на процесите нараства и нуждата от онези служители, които могат да мислят критично и логично.

Отчасти това се дължи на факта, че машините трябва да бъдат насочени в правилната посока, така че да работят ефективно.

Освен това работодателите се нуждаят от служители, които имат критично мислене, за да използват разумно технологията в полза на компанията.

Способност за решаване на сложни проблеми

Технологиите значително опростяват живота, но може и да го усложнят. И без човешка намеса, резултатите от използването на технологии могат да бъдат много пагубни.

Ето защо работодателите имат нужда от служители, които могат да решават сложни, многостранни проблеми.