Увеличаването в продължителността на човешкия живот е стремеж на поколения учени и мечта на милиони обикновени хора по света. Цели индустрии работят приоритетно в тази посока, посвещавайки своите продукти и решения на постигането на дълголетие.

Фактите говорят, че в последните десетилетия медицината и съпътстващите я области постигат невероятни успехи, поради което гражданите, особено в развитите икономики по света, остават по-дълго в материалния свят.

Според статистиката в глобален мащаб средната продължителност на живота се е увеличила с повече от 6 години в периода между 2000 и 2019 г. - от 66,8 години през 2000 г. до 73,4 години през 2019 г.

Световното население ще достигне своя пик през 2080 година

Световното население ще достигне своя пик през 2080 година

Забавя се растежът на населението в най-голямата икономика

Икономически аспекти

Как обаче това се отразява на икономиката и способна ли е тя да се адаптира? Макар компаниите, предлагащи стоки и услуги за хора на пенсионна възраст да печелят, според експерти всички останали биха имали по-скоро проблеми, ако животът продължава масово повече от 100 години.

Едно от по-смелите мнения дори е, че превръщането на столетниците в нещо повече от аномалия би поставило света пред икономическо предизвикателство и би изисквало цялостна промяна на обществото, за да се адаптира.

Дори и без споменатите вече медицински иновации и технологии от бъдещето, които да осигурят свръхдълъг живот, много от развитите страни вече са в икономически затруднения поради дисбаланса между застаряващо население и намаляваща раждаемост.

Снимка 669548

Източник: iStock

Бюрото за преброяване на САЩ прогнозира, че до 2060 г. хората на възраст над 64 години ще представляват 23% от населението (в сравнение със 17% през 2020 г.). Обобщените световни статистики са дори по-стряскащи - хората на 65 и повече години ще се увеличат двойно - от 761 млн. през 2021 г. до 1,6 млрд. през 2050 г. Това логично означава и по-високи разходи за пенсиониране и здравеопазване при по-малко на брой работници, които да ги компенсират.

И заживели дълго... и в просперитет

Бъдещето зависи от начина, по който хората остаряват, и от това дали са здрави в по-късните си години, смята икономистът Андрю Дж. Скот в книгата си "Императивът на дълголетието". Той твърди, че обществото трябва да се стреми да предотврати заболяванията, за да направи старостта продуктивна и приятна, което до голяма степен съвпада с целта на ентусиастите за постигането на вечна младост.

Според Скот обаче това означава, че не можем да продължим да живеем в досегашния си график, обхващащ три ключови етапа - образование, работа и пенсиониране, и ще трябва да преосмислим как изглежда старостта.

Хората, които обичайно живеят над 100 години и се пенсионират на сегашната стандартна възраст (над 65 години в повечето икономически развити страни), биха могли да се отдадат на своето хоби и почивка в продължение на десетилетия. Това, разбира се, би довело до повсеместна сериозна криза в системите за пенсионно осигуряване.

По тази причина Скот смята, че голяма част от населението ще трябва да работи и след фиксираната възраст за пенсиониране и дори да се преквалифицира. Правителствата пък, от своя страна, ще трябва да насочат усилия към поддържаща здравна грижа именно за този сегмент от своите граждани.