Някои компании са готови да похарчат колкото е необходимо, за да си изберат, интервюират и наемат най-добрите служители. Ако шефовете обаче не притежават необходимите качества, тези хора бързо ще напуснат.

За разлика от това, ако имате добри мениджъри и екипни ръководители, не само ще получавате най-доброто от служителите си, но и те ще се задържат дълго време на позицията си, пише Business Insider.

Повече от 10 години Google провежда изследвания под името Project Oxygen. Целта е да се определят качествата на перфектния мениджър, за да обучават лидерите си в развитието на това поведение. Изследването се оказва успешно, тъй като през годините Google наблюдава значително подобрение в служителите - повишена продуктивност, по-малко напускащи и по-висока удовлетвореност от работата.

Интересното е, че техническите умения не са от толкова голямо значение, колкото се предполага. Доста по-важна се оказва емоционалната интелигентност, способността да се разбират и контролират емоциите, както своите, така и тези на екипа.

Ето и кои са 10-е най-важни качества на ръководителите според Google:

1. Да са добри ментори

Вместо да решават всеки проблем веднага след възникването му, най-добрите мениджъри използват това като моменти на преподаване. Те водят екипите си в процеса и дават мнение, когато е необходимо. Това позволява на служителите да придобият ценен опит и да растат.

2. Да дават свобода на екипите си

Никой не обича да бъде следен под лупа. Добрият ръководител дава на екипа си достатъчно свобода, за да експериментира, да поема рискове и да прави грешки.

5 признака, че шефът ви е с лоши лидерски умения и вреди на целия офис

5 признака, че шефът ви е с лоши лидерски умения и вреди на целия офис

Лошата работна среда може сериозно да навреди на здравето ви

3. Създават приобщаваща работна среда, показвайки, че ги е грижа за благосъстоянието на екипа

В друг изследователски проект Google открива, че много важно за работата на екипа е създаването на психологически безопасна среда. По този начин хората се чувстват по-сигурни да поемат рискове. Чувстват се уверени, че никой от екипа няма да направи проблем, когато се допусне грешка, зададе въпрос или предложи нова идея. С други думи, доверието в екипа е много важно и добрите мениджъри трябва да помагат за неговото изграждане.

4. Ориентирани са към растеж и постигане на резултати

Най-добрите мениджъри помагат на хората около тях да станат по-добри във всеки аспект на работата. Те трябва да дават добър пример винаги и да не се страхуват да запретнат ръкави и да помагат, когато има нужда. Това мотивира екипа им.

5. Добри комуникатори са - умеят да слушат и споделят информация

Най-добрите мениджъри са страхотни слушатели. Това им помага да разберат по-добре екипите си и да проявяват съпричастност. Освен това те са наясно, че знанието е сила. Затова са прозрачни и готови да споделят информация с екипа си.

6. Подкрепят кариерното развитие на служителите си и обсъждат как се представят в работния процес

Добрите мениджъри насърчават своите хора като им отправят похвали, когато са заслужени. Важно е обаче, да не се страхуват да споделят обратната връзка, когато тя е негативна. Добре е да се стараят да я формулират по начин, който е едновременно тактичен и конструктивен. Те също инвестират в хората си, като им помагат да постигнат личните си кариерни цели и така по естествен начин ги мотивират.

7. Имат ясна визия и стратегия за екипа

Важно е добрият ръководител да знае точно къде се намира екипът в момента, в каква посока върви и какво трябва да се направи, за да се стигне до там. Чрез добра комуникация, те помагат на хората си да израстват. Също така, трябва да знаят, че всеки член на екипа разбира своята индивидуална роля и очакваните резултати в изпълнението на съответната стратегия.

8. Трябва да имат нужните технически умения, за да съветват правилно екипа си

Добрите мениджъри трябва да разбират работата на екипа си, както и всичките им ежедневни задачи и предизвикателства. Ако ръководителят бъде преместен в нов отдел, вероятно ще му отнеме много време, за да знае как стоят нещата и да работи за изграждането на доверие, преди да прави промени или да предлага съвети.

9. Насърчават сътрудничеството

Лошите мениджъри понякога ръководят екипа си на принципа "ние срещу останалите". За разлика от тях, добрите виждат голямата картина, сътрудничат си с останалите от компанията и работят за цялостния ѝ просперитет като насърчават хората си да правят същото.

10. Силни са във взимането на решения

Добрите ръководители не са импулсивни, но трябва да са добри във взимането на решения, дори когато са такива, които не всеки ще одобри. Те трябва да могат да носят отговорност за тях и да са готови за последствията, ако се окаже, че са грешили.

Според Google, aко компанията ви обучава и насърчава мениджъри, притежаващи тези 10 качества, ще може да изградите един добър и способен екип. Така служителите ще следват примера на работодателите си, не защото трябва, а защото искат.

Колко години са ви нужни, за да заработите колкото шефовете си?

Колко години са ви нужни, за да заработите колкото шефовете си?

Предвиждат се данъчни санкции при корпорациите с големи разлики в заплащането