Нивото вредните въглеродни емисии е най-високото от когато и да било в историята на човечеството. Тяхното равнище е било толкова високо едва преди 66 милиона година, когато на Земята все още са живеели динозаврите, показва изследване на група учени, публикували труда си в Nature Geoscienсе.

Това рекордно ниво е дори по-голямо от достигнатото преди 56 милиона години, като се смята, че тогава скока на вредните емисии е бил причинен от освобождаването на замръзнали на морското дъно парникови газове.

Вследствие на това температурите на Земята се покачили с 5 градуса, като киселината на водите се покачила рязко и това засегнало голяма част от живота в моретата.

Някои експерти смятат, че подобна опасност застрашава Земята и днес заради натрупването на въглерод в атмосферата от изгарянето на изкопаеми горива.

“Сегашното темпо на изпускане на въглерод е безпрецедентно за последните 66 милиона години”, обясняват изследователите в своя доклад, цитиран от Business Insider.

Към днешна дата емисиите, предимно причинени от горенето на горива, са около 10 милиарда тона годишно.  

“Нашите резултати показват, че бъдещото окисляване на океаните и възможните ефекти от него върху организмите, живеещи там, ще бъдат по-страшни от тези преди 56 милиона години”, обяснява водещия автор в изследването Ричард Зеебе от университета в Хавай.