Ако смятате, че сте наясно с причините за определено ваше поведение, то най-вероятно грешите. Психолозите разкриват основни психологически капани, в които често попадаме и които ни правят отворени към сериозни грешки, било то в инвестирането или в отношенията ни с околните.

Ето седем такива капана:

Често се водим от общото мнение

Хората са склонни да следват масата , дори и когато тя очевидно греши. Този феномен е известен като "ефектът на стадото". "Хората често изпитват сериозни трудности да се противопоставят на всеобщото мнение", коментират психолози.

Този начин на мислене е много популярен в инвестирането, което стои в основата на теорията за "контратрейдинга", или да се прави обратното на това, което прави тълпата, защото тя по-често греши, отколкото познава.

Не осъзнаваме, че средата има голямо въздействие върху поведението ни

Понякога вземането на решение е толкова трудно, че ни е по-лесно да прибегнем до изборите на останалите хора, по презумпция. Това до голяма степен е и в основата на гореспоменатия капан. Често проблемът е, че това е неосъзната реакция и го правим, без да разбираме, че мнението ни е формирано от общите възприятия.

Приемаме, че повечето хора имат определено общоприето поведение

Това е ситуацията описана от психолозите, при която никой не вярва, но всеки е убеден че всички останали вярват за нещо. С други думи индивидуалните членове на една група мислят едно нещо, но са уверени, че всички останали в групата са на противоположно мнение.

Заобикалящата ни среда ни въздейства много повече, отколкото си признаваме

Направено изследване сред група от хора, помолени да разпределят 10 долара между тях и други групи сочи, че участниците са много по-склонни да заделят два пъти повече за себе си, когато са им дадени куфарче, кожен портфейл и скъп химикал.

И въпреки това, никой от тях не посочва като причина заобикалящите ги предмети, за вземането на подобно решение.

Харесваме много повече хората, които действат като нас

Отдавна се подозира, че копирането на поведението на един човек е силен инструмент за манипулиране и това да му се харесваме. Наскорошни експерименти доказват това.

Имаме усещането, че имаме много по-голямо въздействие върху средата от реалното

Хората се подвеждат от начин на мислене, който екстраполира собствената ни важност за случващото се около нас.

Често не мислим разумно, когато сме в групи

Едно от най-добрите решения, които един тим-лидер може да направи, е да върне крачка назад и да остави групата да вземе независимо общо решение, преди да вземе финалното решение. Причината - когато са в група, хората често не мислят особено разумно.