На фона на рекордно ниските лихви по кредитите и депозитите, които са в сила през последните няколко години, банковите такси плавно вървят нагоре. В началото на 2021 година тази тенденция се запазва, като ново поскъпване има при основните операции по разплащателните сметки за физически лица.

Това показват актуалните данни на Българската народна банка (БНБ) към края на февруари, като европейското право изисква от централната банка периодично да обявява средния размер на таксите по основните операции за платежните сметки.

Разходите по редица операции, включително откриване и обслужване на сметка, както и теглене от банкомат, са най-високите за последните 4 години. Основно може да се каже, че особено осезаемо е нарастването на разходите за операции на гише.

От 2018 година насам най-много е поскъпнало тегленето на пари в брой от клон на обслужващата банка, сочат данните. За сума до 1000 лева потребителите вече плащат средно 2,81 лева при 1,01 лева преди 4 години. Това означава, че таксата за тази услуга се е увеличила с почти 1,80 лева за този период.

От БНБ отбелязват, че при теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис до 1000 лева банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Най-ниските банкови такси за поддръжка на сметка и дебитна карта

В кои банки е най-изгодно да поддържаш банкова сметка?

Стойността им се е променила осезаемо в посока нагоре през последните две години

Междувременно осезаемо е намаляла средната сума за внасяне на средства по разплащателна сметка, до която не се дължи такса. Ако през 2018 година максималната сума за без такса е била над 4160 лева, то тя сега е едва 3552 лева. Иначе казано прагът е свален с над 600 лева за последните 4 години.

Откриването на разплащателна сметка, когато към него има и издадена дебитна карта, е поскъпнало минимално с около 0,20 лева до средно 1,52 лева към февруари 2021 година. Разходите по обслужване на сметка на месец обаче са нараснали със средно 0,42 лева до 2,44 лева. Това означава, че на година обслужването на сметка излиза с над 5 лева по-скъпо в сравнение с 2018 година.

Разходите за теглене на пари от банкомат на обслужващата банка са нараснали минимално с 0,05 лева до средно 0,25 лева. Значително по-скъпо е станало обаче тегленето от банкомат на друга банка - с 0,23 лева. Така към февруари 2021 година средната такса вече надхвърля 1 лев, докато през предходните 3 години е под тази граница. Плащането на ПОС терминал остава без такса.

Намаляване на таксите има единствено при закриването на сметка. То е поевтиняло с над 0,60 лева, като към тази година средната такса вече е 2,58 лева.

Ето и как са се променили таксите по основните операции през последните 4 години:

И средните такси за преводи според данните на БНБ към февруари 2021-а:

Снимка 520511