След като става ясно, че най-голямата икономика в света е изправена пред сериозен пенсионен проблем, тъй като огромна част от жителите, наближаващи пенсионна възраст, нямат никакви спестявания, а онези, които по време на трудовата си кариера са имали по-ниски доходи, имат прогресивно по-ниски спестявания след нейния край, сега страната е изправена пред нов проблем. Той идва под формата на все по-висока цена на здравеопазването, което засяга всички свързани индустрии.

Американските пенсионери са изправени пред нов риск пред доходите си

Американските пенсионери са изправени пред нов риск пред доходите си

Много от тях изобщо нямат индивидуална спестовна сметка, показва нов доклад

Данните на Haver Analytics, цитирани от Zero Hedge, показват, че инфлацията, измерваща стойността на медицинските услуги, е нараснала до почти 4,5% през втората половина на годината, след като цените спадаха драстично през 2016 и 2017 г., като в момента кривата на нейния растеж е почти вертикална.

Ситуацията при здравните застраховки е още по-тежка, като при тях ценовият растеж надхвърля 5,5% на годишна основа, след като в периода от средата на 2017 и 2018 г. те се задържаха без промяна. Така застраховките за здравеопазване в САЩ достигнаха най-високите си стойности от периода преди разразяването на Голямата рецесия.

А прогнозата за ценовата динамика в бъдеще е повече от негативна. Прогнозата е, че разходите за здравеопазване на глава от населението ще продължат да растат значително над сегашната си стойност от 11,5 хил. долара (през миналата година те възлизаха на 10,9 хил. долара). В стандартния сценарий се очаква те да надхвърлят 15 хил. долара към средата на следващото десетилетие. Ако се развие негативния сценарий обаче, те ще достигнат до това равнище още към 2023 г.

Walmart въвежда програми за понижаване на разходите си за здравеопазване

Walmart въвежда програми за понижаване на разходите си за здравеопазване

Компанията започна да открива и собствени медицински центрове

Това само ще продължи тенденцията на растеж на цените на здравеопазването, които през последните две десетилетия изпревариха значително темпът на покачване на стойността на имотите (макар че "изостават" зад цените на образованието). Данните на Бюрото за трудова заетост показват, че ценовият индекс е нараснал от 100 през 2000 г. до почти 200 през миналата година, което означава, че през този период те на практика са се удвоили.

Този феномен тепърва ще се превръща в проблем за много американци, особено на фона на понижаващия се брой на хората, които имат здравна застраховка. Както стана ясно, нейната цена отново расте, но и исторически тя е негативна за потребителите. Само за последните 10 години премиите по здравните застраховки се покачиха с 50%, до 21 хил. долара, сочат данните на изследването на здравните разходи на работещите, проведено от Kaiser Foudnation.

Темпът на растеж на премиите през този период се отразява в най-голяма степен върху самите работещи, тъй като техният дял от плащанията е нараснал значително повече от този на работодателите. Всъщност през 2019 г. само служителите плащат около 13,5 хил. долара - повече, отколкото е бил целият размер на вноската по здравното застраховане непосредствено след Голямата рецесия.

Ранното пенсиониране звучи чудесно, но може да повлияе на психичното ви здраве

Ранното пенсиониране звучи чудесно, но може да повлияе на психичното ви здраве

Оказва се трудно човек да се раздели с професионалната си идентичност

Затова не е учудващо, че през последните четири години делът на американците без здравна застраховка, който започна да се понижава през 2012 г., отново расте, според данни на Националната система за здравно осигуряване. Той достигна историческото си дъно от по-малко от 9% от населението до повече от 10% през 2018 г.

Интересното е, че дори и когато се наблюдаваше тенденция на понижаване на дела на неосигурените, разходите, които пациентите в САЩ плащаха от джоба си, продължаваха да растат. Всъщност само за периода между 2007 и 2017 г. те се увеличават с 50%, което отразява и тенденцията на ръст на цените в сферата на здравеопазването изобщо.

Когато всички компоненти на цената на здравните услуги бъдат калкулирани (включително плащанията от джоба и застраховката) става ясно, че едно домакинство в САЩ плаща за здравеопазване по 23 хил. долара на година. Това е ръст от над 50% спрямо 2003 г., когато тази сума е възлизала на малко над 10 хил. долара, показва индексът Питърсън-Кайзер.

Как Ant на Джак Ма ще прекрои здравеопазването

Как Ant на Джак Ма ще прекрои здравеопазването

Милиони бързат да се присъединят към новия здравен план, разработен от компанията

Така се оказва, че някои домакинства в САЩ плащат само за премиите по застрахователната си полица суми, възлизащи на 15% от месечните им доходи. Това е особено вярно в някои южни и източни щати, според данни на Commonwealth Fund.

И докато домакинствата плащат много за здравеопазване, същото важи и за бюджета. На федерално равнище разходите в тази сфера възлизат на почти 30% от всички плащания на правителството, по-голямата част от които са за Medicare. Така общите разходи в САЩ за здравни услуги като процент от брутния вътрешен продукт възлизат на 17%, сочат данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като по този показател страната значително изпреварва втория - Швейцария, където са 12% от брутния вътрешен продукт.