Желанието на България и Хърватия да се присъединят към валутно обменния механизъм ERM II, не попадна в обхвата на въпросите и отговорите по време на пресконференцията, която бе дадена в Брюксел след редовното заседание на съвета на министрите на икономиката и на финансите на страните от ЕС (ЕКОФИН). На него бяха разгледани въпросите за състоянието на икономиката на ЕС, програмите за възстановяване от кризата, състоянието и предизвикателствата пред европейските надзорни институции, необходимите реформи в Европейския стабилизационен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране и други.

В дневния ред на ЕКОФИН бе разглеждането на конвергентните доклади на Европейската централна банка за страните, които не са в Еврозоната и на Европейската комисия.

Специално в конвергентния доклад на Европейската комисия за България има някои неприятни констатации, като например: "Комисията счита, че България не отговаря на условията за приемане на еврото. Законодателството в България - по-специално Законът за Българската народна банка не е напълно съвместим с изискванията за съответствие съгласно член 131 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС).

Несъвместимости и несъвършенства съществуват в областта на независимостта на централната банка, забраната за парично финансиране и интеграция на централните банки в ЕСЦБ за времето на приемане на еврото по отношение на задачите, определени в член 127, параграф 2 от ДФЕС и член 3 от Устава на ЕСЦБ / ЕЦБ.

България не отговаря на критерия за ценова стабилност. Средният процент на инфлация в България през 12-те месеца до март 2020 г. беше 2,6% над референтната стойност от 1,8%. Предвижда се обаче да се доближи до референтната стойност през месеците напред.

Годишната инфлация по ХИПЦ се повиши от 1,7% през април 2018 г. до 3,7% до август и се върна до 2,3% до края на 2018г. След това тя се увеличи до 3,1% до април 2019 г., преди да падне обратно към 1.6% до септември. След това инфлацията започна отново да се повишава, достигайки 3,4% през януари 2020".

Разбира се това са важни детайли в сложния процес на преговори за приемането на страната ни в ERM II, но са все пак само детайли. Процесът е преди всичко политически, което позволява определени, макар и важни критерии, да се пренебрегват или напротив - да им се дава неоправдано голямо значение.

Междувременно аналитичния отдел на австрийската "Райфайзенбанк" пусна следното съобщение: "Хърватия ще има голяма полза от влизането във ERM II и впоследствие от приемането на еврото. Нацията е малка и отворена икономика, която е силно интегрирана в европейските търговски и финансови вериги с високо ниво на евроизация, както и с ограничена независимост от паричната политика. Следователно, ползите биха надхвърлили значително разходите, като най-голямата полза е намаляване на валутния риск. Опитът от Словения и Словакия показа, че не всички критерии за конвергенция трябва да бъдат изпълнени, за да се продължи с влизането в ERM II. Въпреки че Хърватия все още е в началото на стъпките, необходими за приемането на еврото, ние сме уверени, че страната скоро ще влезе в ERM II".

Отново подчертаваме, че тези анализи не могат да се разглеждат като сигурни индикации за окончателното решение по отношение на кандидатурите на България и на Хърватска за влизане в ERM II.

Окончателното и сигурно решение относно кандидатурата на страната ни ще стане ясно едва след изрично прессъобщение по въпроса за желанието на България да влезе в ERM II. А то може да се очаква не по-рано от 18.00-18.30 днес.

Европа е готова да пусне България и Хърватия в чакалнята на Еврозоната
Обновена

Европа е готова да пусне България и Хърватия в чакалнята на Еврозоната

Официалното решение може да дойде до края на тази седмица, твърдят източници на Reuters