Брюксел прие закон, налагащ ограничения за емисиите на метан върху вноса на петрол и газ в Европа от 2030-а година. С одобрението на страните от ЕС, общността ще окаже натиск върху международните доставчици да намалят изтичането на парниковия газ, предава Reuters.  Метанът е основният компонент на природния газ, с който страните захранват електроцентрали и отопляват домакинства.

Метаенът е и вторият най-голям "виновник" за изменението на климата след въглеродния диоксид. 

Снимка 657158

Източник: iStock

От 2030 г. ЕС ще наложи максимални стойности на интензитета на метан, отделян от изкопаемите горива в рамките на европейския пазар. Европейската комисия ще определи точните допустими стойности до посочения срок. Вносителите на петрол и газ в ЕС, които пренебрегват ограничението, могат да бъдат изправени пред финансови санкции.

Официално: Китай е най-големият замърсител с метан в света

Официално: Китай е най-големият замърсител с метан в света

И това определено е глобален проблем

Правилата за внос вероятно ще засегнат големи доставчици на газ като САЩ и Русия. Москва намали доставките за Европа след началото на войната в Украйна и оттогава беше заменена като най-голям доставчик на газ за Европа от Норвегия. Нейните доставки са с най-нисък интензитет на метан в света.

От 2027-а година Брюксел ще изисква новите договори за внос на петрол, газ и въглища да могат да се подписват само с чуждестранни производители, които следват правила за отчитане на емисиите на метан, еквивалентни на тези в Евросъюза.