Правителството на Косово реши да забрани добива на криптовалута на цялата територия на страната в опит да пести електроенергия, съобщават местни медии, цитирани от See News.

Решението е взето въз основа на препоръка на Техническия комитет за спешни мерки, поради опасения, че добивът на криптовалута е една от основните причини за високото потребление на електроенергия в страната.

Техническият комитет за извънредни мерки беше сформиран в края на миналата година за решаване на проблеми, свързани с продължаващата енергийна криза в страната.

Наскоро Косово обяви извънредно положение и въведе режим на тока в цялата страна, заради прекъсвания на производството на електроенергия.

Енергийната криза в страната става все по-голяма. Косово e и втората най-зависима от въглища държава в света. Производството им обаче намалява драстично, заради стремежа на по-голямата част от света да се бори с климатичните промени.

Според независимия мозъчен тръст Ember, който е фокусиран върху ускоряването на глобалния преход към електроенергия, малката балканска република Косово регистрира 95% потребление на въглища за производството си на електроенергия. Това я поставя на второ място в калсацията, като преди страната е само Ботсвана.

Според доклад на ЕК за Косово през 2019-2020 г. преобладаваща част от енергията произхожда от въглища. Има опасения и за плановете за изграждане на нова електроцентрала, захранвана с въглища. В доклада европейските институции призовават Косово да диверсифицира енергийните си източници.

Освен зависимата от въглища енергийна система, качеството на въздуха в Косово е най-лошото в Европа и води до притеснителната тенденция от голям брой смъртни случаи на преждевременна смърт, според доклада.