Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ, с който преустановява действието на определени разпоредби от данъчните споразумения на Русия с 38 "неприятелски" държави, включително България. Въпросният указ засяга и данъчните отношения на Русия със САЩ.

В документа се казва, че "въз основа на необходимостта от предприемане на неотложни мерки във връзка с извършването на "неприятелски" действия от редица чужди държави срещу Руската федерация, нейните граждани и юридически лица, решавам: ... да прекратя действието на разпоредби на международните договори на Руската федерация ... от Договора между Руската федерация и Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на укриването на данъци по отношение на данъците върху доходите и капиталите".

Съгласно указа, се прекратяват основните точки от данъчните споразумения с 38 държави, между които:

 • САЩ
 • Полша
 • България
 • Швеция
 • Люксембург
 • Румъния
 • Великобритания
 • Албания
 • Белгия
 • Канада
 • Дания
 • Норвегия
 • Италия
 • Финландия
 • Германия
 • Франция
 • Испания

Указът суспендира основни правила на данъчните спогодби, уреждащи облагането на движимо и недвижимо имущество, дивиденти, лихви, доходи от услуги и авторски права, възнаграждения и доходи от трудови правоотношения, както и облагането на капитала.

Преустановява се действието и на разпоредби, отнасящи се до данъчни отстъки, както и недискриминационни правила, съгласно които данъкоплатците от страните, участващи в споразуменията, не трябва да плащат по-тежки данъци от местните данъкоплатци.

В същото време остават в сила нормите на споразуменията за премахване на двойното данъчно облагане, като по този начин компаниите, регистрирани в тези страни, както и досега ще могат да компенсират в Русия размера на данъка върху доходите, платен в чужбина.

Освен това Путин инструктира Министерството на външните работи на Русия да изпрати уведомления до тези страни за прекратяване действието на разпоредбите на данъчните спогодби, а правителството да внесе в Държавната дума законопроект за суспендирането на разпоредбите.