Инвеститорите в недвижими имоти се интересуват от бъдеща доходност. Но често като ориентир им служи историческото представяне на имотите в дадена страна, макар и това да не е гаранция за бъдещето. И все пак, в този ред на мисли, ето кои са били страните с най-ускорен темп на цените на имотите за един по-дълъг период от време, обобщени от изданието Insider Monkey, на база на статистиката на CEIC.

20. Полша

Полша има среден темп на растеж на цените на жилищата от 2.3% въз основа на данни от 2007 до 2021 г. Тя е развиващ се пазар с голям потенциал за растеж. Върховенството на закона в страната се подобрява. Чуждестранните инвестиции също се увеличават с 26%, което е ускорение от предходното десетилетие. Всички тези фактори се обединяват, за да направят Полша привлекателен пазар за печалби от недвижими имоти.

19. Германия

На номер 19 е Германия с БВП на глава от населението от 45 733 долара през 2020 г. Високият БВП на глава от населението често се корелира с увеличената стойност на недвижимите имоти. Страната отбеляза 8.1% поскъпване на недвижимите имоти през 2020-21 г. в сравнение с предходната фискална година. Историческият дългосрочниян темп на растеж също е доста стабилен при 2.5%.

Като цяло германският пазар на недвижими имоти е стабилен поради разумните политики, правната рамка и върховенството на закона. Европейският съвет за системен риск прогнозира скок на стойността на недвижимите имоти през следващите години. Голяма част от тях са свързани с ниски лихвени проценти по ипотечните кредити в страната, които стимулират търсенето.

18. Дания

Дания стига до номер 18 с 11.7% увеличение на цените на жилищата през 2021 г. в сравнение с предходната фискална година. 13-годишното средно увеличение на стойността на недвижимите имоти за Дания е 2.8%. Към 2021 г. в страната няма лихви по заеми за недвижими имоти, което вероятно е повишило търсенето на жилища. Дания също е политически и финансово стабилна със стабилни правни и политически институции.

17. Русия

Русия има среден темп на растеж на цените на недвижимите имоти от 4.4% въз основа на 15-годишни данни. Страната е нововъзникваща икономика с огромен потенциал за растеж. Има и по-малко бюрократични препятствия поради приятелското законодателство в областта на недвижимите имоти по отношение на инвестирането в недвижими имоти.

16. Великобритания

Обединеното кралство заема място в списъка, тъй като е един от най-горещите пазари за недвижими имоти. Великобритания има среден темп на растеж на недвижимите имоти от 4.4%, изчислен от наличните данни от 1992 г. до 2021 г. Банката на Англия е определила базовата ставка от 0.1% за ипотечните кредити в страната, което е доста ниско. Ниските лихви по ипотечните кредити, съчетани с висок годишен доход и силни правни, политически и финансови институции, са обещаващи за инвестиции в недвижими имоти в страната.

15. Канада

Канада е една от напредналите икономики, която предлага големи възможности за инвестиции в недвижими имоти. Значителната земя в страната се предлага на много ниски цени. Политиката на Канада е да се стимулира развитието и растежа в различни отдалечени градове в страната. Средният темп на растеж на цените на жилищата е 1.8%, но като се има предвид, че повечето земя се продава за "стотинки", това е изгодна сделка. Канада разполага и със стабилни правни и политически институции и високи годишни доходи на домакинствата.

14. Австрия

Австрия е друг доходоносен пазар за недвижими имоти. Тя има среден темп на растеж на цените на жилищата от 4.2% въз основа на данни от 1987 до 2021 г. Средният процент на ипотечните кредити в страната е спаднал до 1.28%. Австрия е държава с високи доходи с много силни социални политически и правни институции, осигуряващи безпроблемно функциониране на пазара и обществото.

13. Словакия

Друга нация от Източна Европа, която е попаднала в списъка, е Словакия. Тя има средногодишен темп на растеж на недвижимите имоти от 4.8% въз основа на 17-годишни данни, включително 2021г. Това е нововъзникваща икономика с много перспективи за растеж на практика във всички сектори. Словакия също така печели позиции при укрепването на своите правни и политически институции за плавен икономически растеж.

12. Холандия

Холандия е друга страхотна държава за инвеститорите в недвижими имоти. Средният темп на растеж на цените на жилищата е 4.6% въз основа на данни от 1996 до 2021 г. Правните, социални и политически институции на Холандия също са много силни и благоприятни за пазара.

Ипотечните лихвени проценти в страната са ниски, което означава по-голямо търсене в сектора на недвижимите имоти и води до по-висока възвръщаемост на инвестициите в този сектор.

11. Австралия

Австралия е друг доходоносен свободен пазар с висок БВП на глава от населението от 52 158 долара за 2020 г. Страната е поддържала здравословно средно годишно увеличение от 5% на стойността на недвижимите имоти от 2004 до 2021 година.

Що се отнася до търсенето на жилища, процентът на ипотечните кредити в Австралия е малко под средния процент от 3.93%, но високият БВП на глава от населението компенсира повечето от това, за да повиши търсенето на недвижими имоти. Силните правни и политически институции в страната също гарантират, че пазарът е стабилен и предсказуем.

10. Люксембург

Люксембург има средногодишен темп на растеж на недвижимите имоти от 5.2% въз основа на данни от 2008 до 2020 г. Люксембург разполага с прилични правни, политически и социални институции, които да обезсърчат волатилността на пазара.

9. Литва

Литва има добре развиваща се икономика с обещаващи перспективи за финансови инвестиции.

Данните от 2007 до 2021 г. показват увеличение на стойността на недвижимите имоти в Литва от 5.6%. Страната има среден процент по ипотечните кредити от 3%, което е по-малко от впечатляващо, но нейният БВП на глава от населението нараства със среден годишен процент от 10.43%, което би трябвало да компенсира не особено благоприятните ипотечни ставки за стимулиране на търсенето на недвижими имоти.

8. Нова Зеландия

Нова Зеландия има средногодишен темп на растеж на недвижими имоти, който е 5.8%. Тя е напреднала икономика с много силни социални, правни, финансови и политически институции за насърчаване на стабилността на пазара.

7. Перу

Перу има здрава развиваща се икономика, която беше класифицирана като икономика с по-висок среден доход от Световната банка. Въз основа на данни от 12 години до 2020 г., Перу има среден темп на растеж на недвижимите имоти от 9.6%.

Въпреки че средният лихвен процент в страната е невероятно висок - 10.8%, има много други фактори, които компенсират здравословния среден темп на растеж, който е споменат по-горе, включително висок среден годишен доход от около 45 000 долара и достъпна цена на живот. Перу също напредва в укрепването на върховенството на закона и укрепването на институциите.

6. САЩ

САЩ са един от най-доходоносните пазари в света за инвестиции в много различни сектори. Голяма част от световния капитал се инвестира в САЩ. Както бе споменато по-рано, страната се нарежда на 3-то място по най-често приеманите преки чуждестранни инвестиции в света. Една от причините е свързана с факта, че САЩ са държава с една от най-благоприятните за пазара и данъците институции в света.

Въз основа на данни от 1992 до 2021 г. средният темп на растеж в САЩ за цените на жилищата е 5.3%. Ипотечните лихви в САЩ не са много високи или много ниски. За разлика от повечето други западни държави, САЩ имат едно от най-големите популации в света с имиграционни политики, осигуряващи устойчив темп, въпреки ниската плодовитост, преобладаваща в развития свят.

5. Норвегия

Норвегия има среден темп на растеж на недвижимите имоти от 7.2% въз основа на данни от 1993 до 2021 г. Тя също е напреднала икономика с високи годишни доходи на домакинствата. Правните, социалните и политическите институции в страната се представят добре, осигурявайки сигурна атмосфера за инвестиции в недвижими имоти.

4. Швеция

Друга скандинавска държава, която попада в списъка, е Швеция. Страната има много доходоносен пазар за недвижими имоти. По същество има много характеристики, които тази страна има, благоприятни за нейния сектор на недвижими имоти. Население с високи доходи, приличен размер на БВП, социална мрежа, търсене и урбанизирано население.

Страната има огромен 7.5% средногодишен темп на растеж на недвижимите имоти. Това е една от малкото страни с най-ниски лихвени проценти, увеличаващи търсенето в сектора на жилищните и търговските недвижими имоти. Швеция има и една от най-добрите позиции в света за своите правни, социални, финансови и политически институции, на практика гарантиращи възвръщаемост на инвестициите в сектори като недвижими имоти.

3. Исландия

Исландия е друга скандинавска държава, разположена в арктическия кръг. Тя има средно процентно увеличение на стойността на недвижимите имоти от 7.4% от 2001 г. до 2021 г. Исландия е развита икономика с високо ниво на икономическа свобода. БВП на глава от населението е по-висок от средния за света и възлиза на 59 634 долара за 2020 г. Исландия има добре установени социални, политически и правни институции, които осигуряват стабилност на пазара. Ипотечната ставка в страната е 3.20%, което е малко по-ниско от средната ипотечна ставка по света.

2. Китай

Китай е една от най-бързо развиващите се страни в света и 2-рата по големина икономика след САЩ с глобален дял от БВП от 15%. Китай извади голяма част от населението си от бедността с бързо развитие само за 42 години. Подобно бързо икономическо и човешко развитие доведе до повишаване на цените на недвижимите имоти. Средният годишен темп на растеж на недвижимите имоти възлиза на 8% въз основа на данни от 22 години до 2021 година.

Освен това китайската икономика се контролира значително, което означава, че пазарът не е точно свободен, което гарантира за инвеститора по-малко волатилност. Лихвеният процент, от друга страна, обаче е донякъде висок, който беше увеличен от властите, за да обезсърчи жилищния балон, тъй като търсенето на недвижими имоти скочи в страната.

1. Турция

Турция е развиваща се икономика с много конкурентни сектори на световната сцена. Страната е най-доходоносният пазар за инвестиции в недвижими имоти с огромен 11% годишен темп на растеж на недвижими имоти.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на недвижими имоти