Имотният пазар в България се намира в "стагфлация", доказателство за това е ежемесечният ръст на ценовите равнища, съчетан с годишно намаление на покупко-продажбите.

Цените на имотите са били с 10.7% по-високи през второто тримесечие на 2023 г., отколкото година по-рано, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение през първите три месеца на годината поскъпването се беше "поукротило" до 9.5% на годишна база при стойности от 13.4% и 15.6%, съответно през четвъртото и третото тримесечие на 2022 г.

Рецесия на имотния пазар

На фона на растящите цени, според статистиката на Агенцията по вписванията покупките на имоти в цялата страна намаляват на годишна база през второто тримесечие на 2023 г. с 15% и достигат общо 54 371. Подобна беше ситуацията и през предходното тримесечие (януари-март 2023 г.), когато броят на сделките се сви с 9% на годишна основа, като достигаше 44 461. Намаляването на броя на сделките в страната започна още през третото тримесечие на 2022 г. Тогава броят на сделките достигаше 62 459, а спадът възлизаше на 7.2 на сто.

А каква е ситуацията по градове?

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 4.3% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. Най-голямо увеличение е регистрирано във Варна (+7.9%). През първото тримесечие на годината увеличението на месечна база в морската столица достигаше 2.1 на сто.

Имотният пазар в България затъва все по-дълбоко в рецесия

Имотният пазар в България затъва все по-дълбоко в рецесия

Само в шест малки общини броят на сделките расте

И докато цените на имотите във Врана растат, продажбите намаляват. За година броят на сделките в морския град се сви с близо 12.4%, като в края на второто тримесечие на годината броят им достигаше 3792. И в този български град статистиката отчита рецесия, като през предходните две тримесечия годишният спад на сделките беше съответно: с -19% през първото тримесечие на 2023 г. и с - 8.45% през четвъртото на 2022-а.

Втори по ръст на цените на имотите се нарежда Пловдив (+6.8%). През първите три месеца на годината имотите в града под тепетата нараснаха с 3.9% на месечна база.

Същевременно покупките на имоти в Пловдив намаляват за четвърто поред тримесечие. През месеците от април до края на юни в Пловдив са били извършени общо 4175 сделки с имоти, за сравнение преди година броят им е бил 5079. Спадът е най-драстичния до момента (-17.8%), за сравнение през предходното тримесечие той възлизаше на 8.32%, а през последното тримесечие на 2022 г. на 16.15%, през месеците между юли и септември 2022 г. спадът гонеше 10 на сто.

София (+4.9%) се нарежда на трето място в страната по ръст на цените на жилищата. През първото тримесечие на 2023-а увеличението в столицата беше пренебрежимо малко (0.8%). 

На този фон през месеците от април до края на юни продажбите на имоти в столицата се свиват на годишна база с 11.7% и достигат 8615. През предходното тримесечие годишният спад възлизаше на 12.2%, а броят на сделките, който традиционно в началото на годината е по-малък беше 6381. През четвъртото тримесечие на 2022 г. спадът на броя на сделките достигна 17.26%, а броят им, който обичайно в края на годината е най-висок беше 9668.

Пазарът на имоти в София изпадна в рецесия

Пазарът на имоти в София изпадна в рецесия

Сделките през годината на практика са само надолу

Според статистиката намаление на цените на имотите е регистрирано в Стара Загора (-2.2%) и Бургас (-1.1%). И двата града обаче регистрираха годишен спад на сделките, съответно и със 17.93% и с 23.15 на сто.