Синдиците на Корпоративна търговска банка Ангел Донов и Кристи Маринова обявиха, че започват процедура по отдаването под наем на сградата на площад "Джузепе Гарибалди" в София, в която се намираше централата на банката. Става дума за сутерена, първия (партерен етаж), на който се намираше салона за обслужване на клиенти на банката и втория етаж, където бяха кабинетите на мениджърите ѝ.

Сградата е масивна и на престижно място в центъра на София, но след като в нея се помещаваха две фалирали банки - първо Международна банка за инвестиции и развитие, а след това и КТБ, много финансови инвеститори могат да решат, че тя носи лош късмет.

Успешното отдаване под наем на тази сграда безспорно ще осигури на синдиците на КТБ едни сериозни текущи постъпления, които ще им помогнат да финансират немалките по размер разходи по несъстоятелността на банката и по този начин ще способства за увеличаване на средствата, които синдиците разпределят между кредиторите на банката.

Като стана дума за средства за разпределение, е редно да се каже, че през тази година синдиците вече извършиха първото разпределение на събрани от тях, а и от предшестващите ги квестори, пари от осребряване на материални и финансови активи на банката. Става дума за около 570 млн. лева, които бяха разпределени между кредиторите на КТБ съобразно дела им в общия размер на признатите от съда вземания от кредитната институция.

По неофициални данни по сметките на синдиците на КТБ са натрупани още над 300 млн лева. На базата на тези средства ще бъде изготвена втора сметка за разпределение между кредиторите на банката. Трудно е да се каже дали трета такава ще има. По закон сметка за разпределение се изготвя когато по сметките на синдиците е натрупана сума над 10% от текущите задължения на фалиралата кредитна институция. А тези сметки се пълнят от осребряване на масата на несъстоятелността на банката - събиране на вземания и продажба на активи. В това отношение синдиците през 2019-а са успели да съберат близо 85 млн. лева, като около 70.5 млн. от тях са дошли през октомври в следствие на единична сделка - по неофициални данни става дума за продажба на вземанията на банката от "Авионамс" на Държавната консолидационна комания. С други думи, ако събираемостта върви със сегашните темпове, за натрупване на средства за нова сметка за разпределение ще са необходими още поне три години.

Впрочем, като говорим за срокове, е редно да споменем, че лицата, които по закон имат право да претендират пред Фонда за гарантиране на влоговете да им изплати депозитите в КТБ, трябва да направят това до 4 декември 2019-а. След тази дата изтича давностния петгодишен срок през който Фонда е длъжен да плаща на вложителите в КТБ гарантирания размер на депозитите им - 196 хиляди лева. От началото на изплащането на тези депозити - 4 декември 2014-а, до 4 ноември 2019-а Фонда е изплатил около 3.69 млрд. лева на 112 007 вложители.