Инфлацията, която напоследък достига нови висоти и банковите такси, които не спират да растат, постепенно принуждават хората да търсят по-доходоносна алтернатива на традиционните влогове. И докато депозитите в банките не спират да поставят рекорди по обеми, финансовите институции вече отказват да приемат нови влогове и трансформират, съществуващите в разплащателни сметки.

Инвестицията в имот разбира се е най-предпочитаното убежище за спестяванията. Ръстът на цените на имотите през последните години обаче ги прави все по-труднодостъпни.

Задава ли се краят на рекордно евтините ипотеки?

Задава ли се краят на рекордно евтините ипотеки?

Депозитите също "чупят" рекорди

Тази ситуация се оказва особено доходоносна за застрахователите.

Премийните приходи по застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд се увеличават със стабилни темпове. Това е видно от последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за застрахователната дейност през ноември 2021 година. 

За година премиите по този вид застраховки се увеличават със 123,96% и достигат 215,1 млн. лева. Ако сравним данните с последната предкризисна година - 2019 г. увеличението възлиза на близо 160% или 131.1 млн. лева.

Застраховка срещу пандемии? Компаниите вече се замислят

Застраховка срещу пандемии? Компаниите вече се замислят

Бизнесът се бори за оцеляване

За година изплатените по този вид полици плащания се увеличават със 17,5% до 32.8 млн. лева.

Застрахователно-инвестиционните програми на практика представляват комбинация от рискови застрахователни покрития и инвестиции във финансови инструменти с различен рисков профил, спрямо търсената доходност. Такива полици могат да бъдат сключени за срок от няколко години до няколко десетилетия. Сумите по тях могат да се онаследят, в случай на смърт на застрахования.