Благосъстоянието на американците е нараснало с 19 трилиона долара спрямо предпандемичната 2019 година. Това информира MarketWatch, позовавайки се на проучване на анализаторите на Oxford Economics, изготвено на базата на данни от Федералния резерв на САЩ.

Както е отбелязано в съобщението, Фед оценява благосъстоянието на американците през първото тримесечие на 2021 г. на 137 трилиона долара. През 4-то тримесечие на 2019 г. тази сума е била 118 трилиона долара. Увеличението за 15 месеца е 16%.

Анализаторите от Oxford Economics отбелязват, че 90% от увеличението на богатството се дължи на по-високите цени на активи като недвижими имоти, акции и дялове във взаимни фондове.

Техният анализ също така показва, че разликата между богати и бедни се е увеличила. Доходите на най-богатите американци, които съставляват 1% от цялото население, са нараснали с 23%. В същото време домакинствата с най-ниско ниво на доходи са ги увеличили само с 2,5%.

Огромна разлика между богатите и бедните продължава да съществува по отношение на спестяванията. При общ обем от 3,7 трилиона долара, най-богатите американски граждани имат спестявания за около 1,1 трилиона долара, а най-бедните - само за 57 милиарда долара.

В същото време богатите американци могат да станат двигатели на растежа на реалните потребителски разходи. Oxford Economics прогнозира, че те ще похарчат 360 милиарда долара от спестяванията си през следващите 1,5 години. В резултат на това през 2021 г. реалните разходи ще нараснат с 9%, а през 2022 г. - с 5%.