Във връзка с полученото Наказателно постановление от ДКЕВР, възлизащо на 20 000 лв., от ЕРД Варна заявиха, че не възнамеряват да го обжалват. 

"Въпреки че не можем напълно да се съгласим с всички изнесени в постановлението факти, и макар че то ще бъде обект на допълнителен внимателен и задълбочен анализ, към настоящия момент не възнамеряваме да го обжалваме", се казва в официалното становище на компанията.

"Настроени сме позитивно за бъдещото развитие на компанията. Наша основна цел е да поддържаме и допълнително да подобряваме сигурността и надеждността на доставката на електроенергия, както и да продължим да модернизираме мрежовата инфраструктура", заявиха още от електроразпределителното дружество.

От ЕРД Варна заявиха, че разчитат на подкрепата на ДКЕВР и на сътрудничеството с всички правителствени и административни органи за съвместно преодоляване на административните утежнения и пречки за ускоряване на необходимите мерки и проекти, които трябва да предприемат.