Да се ограничат случаите на отказ да се предостави информация с аргумента, че е търговска тайна, предвиждат промени в Закона за достъп до обществена информация, които парламентът прие на първо четене.

С тях се въвежда понятието "надделяващ обществен интерес", при който достъпът до търговска или служебна тайна да не може да се ограничава, съобщава Дарик.

Проектът предвижда още промяна на сега действащия текст, според който фирмите могат да откажат достъп до информация, ако е търговска тайна и би довела до нелоялна конкуренция. Поправките залагат изрично условие при отказ фирмите да посочат конкретните обстоятелства за нелоялна конкуренция.

С промените се разширява обхватът на субектите, които са длъжни да предоставят информация на гражданите. Задължението вече ще важи не само за дейността на физически и юридически лица, финансирана със средства от държавния бюджет, както е досега, но и за парите, които постъпват по проекти и програми на ЕС.