Пайъниър Инвестмънтс (Pioneer Investments) вече предлага десет нови под-фонда на българските инвеститори, съобщиха от пресцентъра на компанията.

Така общият брой фондове достига 23 и покрива всички основни препоръчителни инвестиционни хоризонти.

Новите предложения включват под-фондове, които инвестират в компании от Япония, Китай, Тихоокеанския регион, нови предложения от европейски компании и няколко фонда в американски фирми.

С последните инвестиционни предложения, клиентите ще имат пълна гама възможност за вложение съобразно нивото на риск, което биха искали да поемат.

Силните темпове на продажби на Фондове „Пайъниър" продължават, като към края на септември тази година, активите във Фондове Пайъниър надхвърлят 38 млн. евро, от които над 30 млн. евро са от директни продажби и около 7.3 млн. евро - от структуриран депозит „Авангард".

По този начин Булбанк и Пайъниър Инвестмънтс запазват лидерската си позиция на пазара на колективните инвестиционни схеми, публично предлагани в България с 28% пазарен дял.