В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Софарма имоти АДСИЦ-София /SFI/: В изпълнение на инвестиционната си програма Софарма имоти АДСИЦ-София придоби следните търговски обекти: - Аптека, находяща се в гр. София, ул. Г.С.Раковски 153 с обща площ 236 кв.м.; - Санитарна аптека, находяща се в гр. София, бул. Васил Левски 64 с обща застроена площ от 66.68 кв.м.; - Аптека, находяща се в гр. София, ул. Пиротска 120 с обща застроена площ от 88.71 кв. м.; - Аптека, находяща се в гр. София, ул. Княз Ал. Батенберг 16 с обща застроена площ от 63.66 кв. м.; - Аптека, находяща се в гр. София, ул. Георги Измирлиев 8, ХХІХ поликлиника, с обща застроена площ 257.24 кв.м.