През март 2024 г. годишният темп на поскъпване на потребителската цена на кафето в ЕС като цяло се забави до 1%. Това означава, че спрямо март миналата година, цената на една от най-разпространените напитки в света е почти същата в рамките на ЕС.

За сравнение, за март 2023 г., годишното поскъпване на кафето беше със значителните 13,5%, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

Темпът на повишаването при цените на кафето намалява бавно, но постоянно от октомври 2022 г., когато продуктът поскъпна рязко със 17,4% на годишна база.

Въпреки че нарастването на цените на кафето се забавя като цяло в рамките на ЕС, има значителни разлики при отделните страни членки.

В 15 страни от ЕС кафето е по-скъпо през март 2024 г. спрямо същия месец на 2023 г., като най-сериозно повишение на цената на напитката е регистрирано в Хърватия (повишение със 7,4%), Румъния (с 6,8%) и България (с 6,6%), отчита Евростат.

В останалите 12 страни членки на ЕС, се регистрира понижаване на цените на кафето през март 2024 г. спрямо година по-рано, като най-значителен годишен спад е отчетен във Финландия (поевтиняване с 15,5%) и Литва (с 15,4%), следвани от Дания (понижение със 7,5%), Чехия (с 6,5%) и Швеция (с 6%).

Фабриката за кафе Jacobs в Костинброд с амбиции за ръст на производството от 25%

Фабриката за кафе Jacobs в Костинброд с амбиции за ръст на производството от 25%

Дружеството произвежда 18 продукта, които пласира в 18 европейски страни