"Инвестбанк" АД добавя нов за българския пазар кредит в богатото си портфолио от кредитни продукти.

Автокредитът, предлаган от финансовата институция, финансира покупката на нов или употребяван автомобил при атрактивни лихвени условия и улеснена процедура. Кредитният продукт, разработен в партньорство с ЗК "България Иншурънс" АД няма аналог на пазара, тъй като съчетава нисък лихвен процент - 4,5 % и преференциални условия при сключване на застраховка Каско Gold в застрахователната компания.

Потребителският кредит директно предоставя средствата по сметка на клиента и предоставя възможност за финансиране на допълнителни разходи като ремонт, поддръжка, регистрация. Автокредит осигурява финансиране до 50 000 лева, без залог на автомобила и собствеността се придобива веднага. Срокът на изплащане е дълъг - до 10 години. Друго предимство за кредитополучателя е, че има възможност сам да избере къде и как ще обслужва и ремонтира новопридобития си автомобил, не се налагат и ограничения за пътуване в чужбина с него.

В рамките на до 3 месеца след усвояване на кредита, клиентите могат да се възползват от специалните отстъпки в премията по застраховка Каско Gold от ЗК "България Иншурънс" АД и по този начин да запазят преференциалния лихвен процент по отпуснатия кредит. От застрахователното дружество, партньор на банката допълват, че Каско Gold се предлага с различни клаузи - Smart, Comfort и Premium, които чрез комбинация от рискове осигуряват оптимална защита на конкурентна цена.

В допълнение, клиентите на застрахователното дружество "България Иншурънс", могат се възползват от потребителски кредит Автокаско Gold, предоставен от "Инвестбанк" АД. Кредитът е с улеснена процедура при кандидатсване и преференциалнен лихвен процент за всички клиенти на застрахователното дружество, които имат сключена застраховка Каско Gold.

Повече информация и възможност за кандидатсване по кредитите, клиентите могат по получат във финансови центрове на банката в страната.