Шесткамерният инвестиционен форум на Западните Балкани (WB6 CIF) стартира единна дигитална платформа за популяризиране на региона като инвестиционна дестинация, съобщават сръбските медии. Форумът е съвместна инициатива на търговско-промишлените камари от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Черна гора и Сърбия.

Още през 2017-а година е създадена и първата т. нар. "платформа за сътрудничество", с цел да популяризира региона като добра инвестиционна дестинация.

Три държави от Западните Балкани постигнаха търговска сделка, докато чакат влизането си в ЕС

Три държави от Западните Балкани постигнаха търговска сделка, докато чакат влизането си в ЕС

Дигиталната платформа свързва 350 000 компании от шестте икономики на Западните Балкани. Новото приложение  "Достъп до пазара" е предназначено за световни компании, които се интересуват от навлизане в местния пазар. Към момента в него са регистрирани над 1200 компании, действащи в Западните Балкани.

Броят на фирмите в платформата се увеличава всеки ден. Структурата на потребителите е разнообразна, както по сектори на дейност, така и вид - от микро компании от Сърбия и Западните Балкани до международно признати корпорации и финансови групи.

За да подпомогне сътрудничеството и търговията между регионалните икономики и износа на шестте икономики от Западните Балкани към международните пазари, CIF разработва и уникалния нов цифров инструмент "Достъп до пазара". Това е база данни, която предлага значителни възможности за подобряване на бизнес средата и свързване на фирмите.

Активният модул "Верига за доставки" пък има за цел да свърже компании от WB6 CIF, които се интересуват от участие в глобални и регионални вериги за доставки чрез мултинационални корпорации, които търсят нови доставчици от региона.

Сърбия е с най-големия златен резерв в Западните Балкани

Сърбия е с най-големия златен резерв в Западните Балкани

Западната ни съседка се готви за финансови шокове