Броят на заявленията за фалит на фирми в страните от Европейския съюз като цяло през третото тримесечие на 2022 година рязко нарасна. Данните показват, че заявленията за фалит за периода юли-септември са се увеличили с 16,3% спрямо второто тримесечие на годината, като това е пето поредно тримесечие, когато този показател расте, показват данни от Евростат.

Сред всички страни от ЕС, най-голямо увеличение на броя на банкрутите спрямо второто тримесечие, се наблюдава в Унгария (+110,6%), Испания (+66,1%) и Литва (+4%).

Най-голям спад в заявленията за несъстоятелност през третото спрямо предходното тримесечие, е регистриран в Румъния (-36,1%), Кипър (-32,7%) и Естония (-21,3%).

Разгледано по икономически сектори, най-голям ръст в броя на фалитите е регистриран в сектори като "хотели и хранителни услуги" (+24%), "финансови и застрахователни дейности" (+17,8%) и "промишленост" (+16,2%).

Секторът "информация и комуникации" показва най-малко увеличение на броя на фалитите (+1,6%). Единственият сектор, който показва спад в броя на фалитите, е "транспорт и складиране" (-5,4%).

В Европа малкият бизнес страда, фалитите растат лавинообразно

В Европа малкият бизнес страда, фалитите растат лавинообразно

Цените на енергоносителите растат, подкрепата заради ковид спада