До края на маркетинговата 2018/19 г. остават броени дни, а износът на зърнени култури от ЕС продължава да изостава в сравнение с показателите на предходния сезон.

Според Европейската комисия за периода от 1 юли 2018 г. до 23 юни 2019 г. ЕС е доставил за световния пазар общо 31,63 млн. тона зърно. Това е с 4 на сто по-малко в сравнение със същия период 2017/18 г. и с 3 на сто под нивото на предишната седмица, пише sinor.bg.

Износът на пшеница от ЕС за трети страни възлиза на 20,04 млн. тона мека пшеница, или с 4% по-малко в сравнение със същия период на 2017/18 година. С 23 на сто спадна износът на фуражен ечемик от ЕС - до 4,3 млн. тона.

Развитието при вноса на зърно в ЕС е много по-динамично. Според току-що оповестените данни общият внос на зърнени храни в ЕС от началото на маркетинговата година до 23 юни е нараснал с 26 на сто спрямо 2017/18 г., когато е бил 29,7 млн. тона.

Основното перо във вноса на зърно е царевицата - 23,3 млн. тона, което е с близо 35% повече в сравнение с 2017/18 година.