Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на "Миле България" ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз, и по-конкретно - за участие в споразумение за определяне на цени за препродажба към краен клиент с търговците на дребно на електроуреди от бранда Miele. Това става ясно от Определение, публикувано на сайта на Комисията.

Производството пред КЗК е образувано по искане на "Миле Център Макс Груп" ЕООД. На база на събраните доказателства, Регулаторът установил, че доставчика на електроуредите и търговците на дребно са координирали цените за препродажба и по този начин са ограничили конкуренцията на пазара на търговия на дребно с домакински електроуреди от среден към висок и от висок клас на територията на страната.

В хода на проучването от КЗК установили, че "Миле България" ЕООД е изпращалo ценови листи и инструкции за промоционални активности, които са имали задължителен характер, вследствие както на упражнен натиск и контрол за спазването им, така и на стимулиращи мерки.

Miele ще инвестира €4 милиона фабриката си в Румъния през 2021-а

Miele ще инвестира €4 милиона фабриката си в Румъния през 2021-а

Миналата година Miele отвори своя седми шоурум в Румъния

"Целта на това споразумение е да се премахне ценовата конкуренция между търговците на дребно и да се ограничи свободата им да определят независимо цените, на които предлагат стоките, като резултат на конкурентния натиск на пазара. Само при наличие на автономия на предприятията при вземане на решения относно конкретното им пазарно поведение може да се очаква провеждането на ефективен конкурентен процес на съответния пазар. При наличие на такова споразумение търговците са лишени от възможността да намалят цените като реакция от ценовия конкурентен натиск, което от своя страна лишава и крайните потребители от възможността да получат по-благоприятна цена", отбелязват от КЗК.

КЗК проверява драстичното поскъпване на метана, само за 10 дни цената му скочи с над 40%

КЗК проверява драстичното поскъпване на метана, само за 10 дни цената му скочи с над 40%

Поскъпвайки до тези рекордни нива метанът вече е най-скъпото автомобилно гориво

В срок от 60 дни страните в производството имат право да представят писмени възражения, съответно - становище по предявените твърдения за извършено нарушение. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.