Българското акционерно дружество "Неохим" отправи предупреждение в петък, че високите цени на природния газ в България, както и нарастващите цени на квотите за въглеродни емисии, могат да доведат до "масови съкращения на персонала" и "възможността пускът на производствените мощности за амоняк" след плановия ремонт да бъде отложен за неопределен период.

В съобщение до Българската фондова борса и Комисията за финансов надзор от завода за минерални торове и химически продукти посочват, че опасенията им са свързани от една страна с цената на природния газ. "В момента българските индустриални потребители плащат за природния ресурс една от най-високите стойности в Европейския съюз", се посочва в съобщението.

Компанията припомня, че е вторият по големина след "Топлофикация София" консуматор на природен газ в България и голяма част от разходите на дружеството са насочени към това перо.

"От ръководството на компанията се надяват на ползотворни разговори и споразумения между "Булгаргаз" ЕАД и акционерното дружество "Газпром", които да доведат до понижаване цената на природния газ за индустриалните потребители в България", пише още в него.

Друг съществен проблем, пред който е изправено дружеството, е все така нарастващите цени на квотите за въглеродни емисии. "Неохим" АД е обект на въглеродни разходи чрез Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Поради тази причина торовият производител заплаща по над 25 евро за тон. Като при производството на всеки тон амоняк, който е необходим за направата на минерални торове, се емитират по 2 тона въглеродни емисии. Миналата година компанията заплати над 15 млн. лева за това, казват от компанията.

Инвестиции

В "Неохим" явно все пак са оптимисти, тъй като компанията съобщи още, че започва инвестиции за над 7 милиона лева. Пет милиона лева от тях ще бъдат вложени в изграждането на покрита площ за временно съхранение на химически продукти и минерални торове. Тя ще се простира върху 10 000 квадратни метра площ. Предвижда се вместимостта й да бъде над 23 000 тона.

Компанията

"Неохим" АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат.

В периода 1992-1993 г. се спират инсталациите за производство на сярна и фосфорна киселина, фосфорни торове, анилин и нитробензол.

Заводската инфракструктура е разпределена върху две площадки с обща площ 2300 декара, разположени на двата бряга на река Марица, извън чертите на града. Отстои на 200 км югоизточно от София, в район с добре развит ж. п. възел и в близост до общоевропейските транспортни коридори № IV, IX и X.

Персоналът на фирмата наброява 1 000 души.

Към края на първото полугодие на 2019 г. компанията отчита нетна печалба от 1,344 милиона лева, при 322 хиляди лева за същия период на миналата година. Приходите от продажби растат значително до 170 милиона лева от 118 милиона лева година по-рано. От отчета става ясно, че разходите за въглеродни емисии нарастват повече от двойно до 8,6 милиона лева за шест месеца.