Вчера Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение за налагане на санкция върху оператора „Булсатком” заради платените канали Diema.

Днес КЗК излезе с ново решение, в което компанията вече не е потърпевш, а инициатор на проверка на конкуренти.

Регулаторът налага имуществени санкции върху операторите „Норделинк-България“ и „Нетуоркс-България“. Двете компании ще платят съответно 94 020 лева и 358 620 лева.

В хода на производството комисията е установила, че „Норделинк-България“ ЕООД и „Нетуоркс-България“ ЕООД съвместно предлагат пакетни услуги (телевизия и интернет), но не за всички телевизионни програми са налице права за разпространение, предвид декларираните пред СЕМ данни.

"Булсатком" отнесе 600 хиляди лева глоба заради каналите Diema

"Булсатком" отнесе 600 хиляди лева глоба заради каналите Diema

След решение на КЗК

„Това поведение е в противоречие с добросъвестната търговска практика, тъй като може да увреди интересите на конкурентите”, коментират от КЗК.

Комисията е отчела и факта, че за сключването на договор за доставка на телевизионни програми или пакетни услуги важен елемент от условията му, мотивиращ клиента да избере конкретен доставчик, е броят програми, които би получил.

Излъчването на програми без придобити права за разпространение създава предпоставки за формиране на по-ниска себестойност на предлаганите услуги и поради това подобно поведение осигурява противоправно икономическо предимство на двете дружества в сравнение с конкурентни оператори, които предлагат в офертите си единствено телевизионни програми, за чието разпространение действително са придобили права и които реално ги доставят на клиентите си.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и икономическото състояние на ответните дружества.