Сериозни промени, свързани с цифровата инфраструктура на България ще започнат през следващите месеци, става ясно от становища на Комисията за защита на конкуренцията по проекти на Министерството на транспорта и съобщенията и Комисията за регулиране на съобщенията.

Те са свързани с изграждането на нови мрежи, но и с достъпа до шахтите, през които минава оптиката. Наличието и качеството на свързаността в наши дни е от ключово значение за работата на бизнесите, но и за качеството на живот и поради тази причина развитието на пазара е много важна тема.

Транспортното министерство иска да финансира с пари от Плана за възстановяване "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България". Проектът има две основни дейности - развитие на държавната опорна мрежа, която свързва общинските центрове и разгръщане на мрежи с много голям капацитет, които да обхванат слабонаселени и селски райони.

Наблюдава се забележително развитие на 5G мрежите у нас

Наблюдава се забележително развитие на 5G мрежите у нас

Това дава допълнителни възможности както на телекомите, така и на техните клиенти

За целта ще се използва инфраструктура както собственост на държавата, така и на частни фирми. "Подпомогнатите оператори по Дейност 2 ще бъдат задължени да управляват изградените мрежи като неутрална инфраструктура и да я предоставят на други оператори по условията за достъп на едро до физическа инфраструктура. По отношение на интервенциите в мобилни мрежи, ще бъде регламентиран отворен достъп за всички лицензирани мобилни оператори, които биха имали пазарен интерес да осигурят високоскоростно мобилно покритие", става ясно от проекта, цитиран в становището на КЗК.

От МТС отбелязват, че у нас "съществува "неефективност на пазара", тъй като районите, които биха били обект на интервенция не представляват интерес за операторите, поради значителните инвестиции, които следва да извършат първоначално" и с проекта се изгражда т.нар средна миля, докато за местните доставчици на интернет ще остане свързването с клиентите, което е финалният етап.

Според КЗК предвиденото задължение за операторите да управляват изградените мрежи като неутрална инфраструктура и да я предоставят на други оператори по условията за достъп на едро до физическа инфраструктура означава, че ще бъдат спазени правилата на конкуренцията.

КРС не позволи на Vivacom да увеличи цените за достъп до шахтите си

КРС не позволи на Vivacom да увеличи цените за достъп до шахтите си

Това е още един фронт в конфликта в телеком сектора

Второто становище на антимонополния орган е свързано с проект на решение на КРС за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на достъп до пасивна инфраструктура. Тук регулаторът имаше няколко сблъсъка с Vivacom, тъй като компанията, като наследник на БТК, притежава голяма част от шахтите, които сега се налага и нейните конкуренти да ползват под наем.

"Към края на 2022 г. историческото предприятие притежава 48,5% от общата дължина на собствена кабелна мрежа, която покрива 83% от населените места, докато останалите 103 конкурентни предприятия притежават общо 51,5% от общата дължина и достигат до 49% от населените места. Второто предприятие по този показател, "А1 България" ЕАД притежава 6,7% от общата дължина, като достига до 8,4% от населените места. По отношение само на отдаваната под наем канална мрежа историческото предприятие е още по-изразен с лидер с 90,4% от общата дължина, а на база на приходи от предоставяне на достъп делът му е 90%", пишат от КРС.

Vivacom за решението на КРС: Безпрецедентна намеса на регулатора

Vivacom за решението на КРС: Безпрецедентна намеса на регулатора

Преди дни комисията не позволи на телекома да увеличи цените за достъп до пасивната си подземна инфраструктура

Според комисията въпреки законовото задължение мрежовите оператори да предоставят достъп до физическата си инфраструктура при ясни и базирани на методика условия, действащата регулация създава несигурност на пазара - и то на фона на това, че "достъпът до пасивната (физическа) инфраструктура на Виваком е от критично значение за разполагането на електронните съобщителни мрежи, необходими за предоставянето на услуги на дребно като интернет и телевизия".

КРС: Vivacom няма конкуренция на пазара на пасивна телеком инфраструктура

КРС: Vivacom няма конкуренция на пазара на пасивна телеком инфраструктура

Комисията смята, че на компанията трябва да се наложат определени задължения

Затова и КРС се обявява за предварително (ex ante) регулиране. На същото мнение е и КЗК: "Въпреки възможностите на правото на конкуренцията да установи и санкционира евентуална злоупотреба с господстващо положение, включително като наложи подходящи поведенчески и/или структурни мерки за възстановяване на конкуренцията, в случая ex ante регулиране би трябвало да бъде по-ефективно поради предварителния си характер".