По-добро възнаграждение в друга компания. Това е основната причина за доброволното текучество на персонал у нас през 2021 г. Това става ясно след проучване и анализ от страна на ManpowerGroup България.

"Анкетата има за цел да анализира и идентифицира основните фактори за доброволно и общо текучество на служителите в България по време на една турбулентна година, белязана от Covid-19 и финансова криза", съобщават от компанията.

В проучването са се включили 256 работодатели, опериращи в 14 бизнес сектора на територията на цяла България. А един от ключовите изводи е, че около 85% от всички допитани посочват, че увеличението на доброволното текучеството в тяхната компания се дължи на предлагани по-добри условия и по-високи възнаграждения от страна на други работодатели.

"Глад" за ИТ специалисти у нас, средната заплата мина 4000 лева

"Глад" за ИТ специалисти у нас, средната заплата мина 4000 лева

В следващите 5 години софтуерният бранш ще създаде над 30 000 работни места, смятат от БАСКОМ

Невъзможност за професионално израстване и конфликти на личностно ниво са следващи две най-често срещани причини за напускането на много служители през тази година. Съвсем малко са организациите, които отбелязват, че доброволното текучество на персонал има нещо общо с промените, наложени от пандемията.

Повече от 30% от представителите на бизнеса у нас твърдят, че отдел "Производство" търпи най-високи нива на текучество през годината. Най-честа смяна на работното място се наблюдава при позиции като оператор на машина, складов работник или друг нискоквалифициран персонал.

Тази година, както и миналата, сектор "Туризъм" също търпи високи нива на текучество, както и сериозен отлив на специалисти, които избират работа в съвсем различна сфера.

"Трудната предвидимост в работата на засегнатите от Covid-19 браншове, най-вече хотелиерство и ресторантьорство, повишават нивата на текучество, както по принуда заради намалелия обем на работа, така и защото тези сфери са все по-малко атрактивни за кандидатите за работа", коментира Мария Стоева - ръководител "Продажби и бизнес развитие" в компанията.

Софиянци искат заплата  над 2000 лева и работа от вкъщи

Софиянци искат заплата над 2000 лева и работа от вкъщи

Според данните на Агенцията по заетостта, равнището на регистрираната безработица в страната продължава да се понижава, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4.9%

Доброволното напускане на работа е най-високо в сферата на "Телекомуникации", след това е сред служителите в центровете за споделени услуги. Едва 3,33% от работещите в сферата "Здравеопазване" са избрали да сменят работното си място през изминалата година.

43 на сто от работодателите споделят, че общото текучество през 2021 г. е по-високо от това през миналата година. А най-основната причина си остава заплатата.