Софтуерните разработчици в България са със средна годишна заплата от 55 400 евро на година, показват данните на международната HR компания Gi Group.

Software Development Manager е най-добре платената IT позиция у нас с между 48 000 и 96 000 евро възнаграждение за 12 месеца, като след нея остават Java Developer професионалистите с между 34 800 и 84 000 евро годишно.

От 800 лв. до 20 000 лв. месечно: Какви са реалните заплати на IT специалистите в България през 2023-а?

От 800 лв. до 20 000 лв. месечно: Какви са реалните заплати на IT специалистите в България през 2023-а?

Най-ниските и най-високите заплати през годината

В рамките на региона само в Румъния Software Development Manager получава повече пари - между 73 500 и 97 800 евро годишно.

Ако обаче погледнем в световен мащаб, лидер по размер на заплатите за IT специалисти е Германия - работещите на същата позиция там получават между 70 000 и 180 000 евро годишно. На дъното на класацията е Индия, където годишната заплата на мениджър на софтуерни разработки е едва между 11 000 и 27 800 евро, т.е. над 6 пъти разлика спрямо лидера.

На фона на масови съкращения в сектора: Търсят ли се или не IT специалисти у нас, според "Евростат"

На фона на масови съкращения в сектора: Търсят ли се или не IT специалисти у нас, според "Евростат"

Къде се обявите за работа са най-много и къде най-малко?

При техническата поддръжка, която е най-ниско в йерархията на IT заплатите Сърбия изпреварва България със средни стойности от 17 000 евро годишно срещу 16 800 евро у нас.

Сред постиженията на нашата ИКТ индустрия е най-високия дял на жените в нея в рамките на целия Европейски съюз - 28,9%.

Глобални тенденции

Според доклада на Gi Group "въпреки значителния брой съкращения, настъпили през 2023 г., търсенето на технологични таланти продължава, като прогнозата за 2024 г. е по-оптимистична" - особено за по-малките компании и за индустриите извън технологичния сектор, които сега трябва да инвестират в своята дигитализация.

С 40-процентов скок специалистите по AI и машинно обучение са начело в списъка на най-бързо развиващите се ниши в IT. В същото време, обаче, средно почти половината анкетирани компании по света признават за затруднения при набирането на персонал с напреднали дигитални умения. Проблемът е най-осезаем в Индия, Италия и Испания.

Най-големите IT работодатели в България, които търсят над 1700 нови кадри

Най-големите IT работодатели в България, които търсят над 1700 нови кадри

Класация на 100-те най-големи чуждестранни и 100-те най-големи български IT работодатели у нас

От гледна точка на служителите, доходът е най-важният приоритет при избора на IT кариера - 49% от запитаните го посочват. Чак след това идват балансът между професионален и личен живот и кариерното израстване.

Хибридната форма на работа остава изключително високо търсена.