Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете), назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството - Венцеслав Аврамов, Николай Генчев и Николай Марков. И тримата са водещи експерти в областта на управлението на дългови и дялови финансови инструменти.

Надзорният съвет се назначава в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна в устава на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД и преминаване от едностепенна форма на управление - управителен съвет - в двустепенна - управителен и надзорен съвети.

Назначението е поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики във Фонда на фондовете и спрямо добрите практики в индустрията.

В досегашната структура има концентрация на власт и правомощия в ръцете на Управителния съвет, а чрез новата това ще се елиминира. Така се постига по-добър контрол върху вземането на решенията, повече прозрачност и пълна публичност на работата на Фонда, аргументира решението си министър Пулев. Това е важно, защото Фондът управлява значителен ресурс на българския данъкоплатец и на европейските ни партньори.

В рекордно кратък срок - от 16 август до 3 октомври - ЕК одобри и новата програма "Конкурентноспособност и иновации в предприятията" (2021 - 2027) в размер на 3 млрд. лв., част от които са за финансови инструменти. Към момента основният ресурс на Фонда е 1,2 млрд. лв., а за новия програмен период - до 2027 г., ресурсът на дружеството е с източник - програмите, управлявани от МИР.

Днес съставът на Надзорния съвет е попълнен от уважавани професионалисти и водещи експерти в областта на управлението на дългови и дялови финансови инструменти.

Тримата членове се назначават до конкурс.

От ляво на дясно: Венцислав Аврамов, Николай Генчев, Николай Марков

Източник: Министерство на иновациите и растежа

От ляво на дясно: Венцислав Аврамов, Николай Генчев, Николай Марков

Венцеслав Аврамов

Има над 17-годишен опит в одит, консултации по сделки и управление на частен капитал. Представител за България и региона на водещи международни инвестиционни фондове. От 2014 г. е член на Управителни и Надзорни съвети на компании в България, Гърция и Северна Македония. Съдружник в дружество за управление на недвижими имоти. Завършил е икономика и бизнес администрация в Американски университет в Благоевград.

Николай Генчев

Има дългогодишен опит в консултантския бизнес и във всички сфери на финансовия бизнес. Близо 20 години заема висши мениджърски позиции в управителни и надзорни органи на финансови институции, също така и браншови асоциации и организации с идеална цел. Финансист с опит в страната и в целия регион. Николай Генчев освен инвеститор, е и ментор на млади предприемачи. Има значителен опит и в изграждане на успешни екипи, определящи пазарните трендове; в реструктуриране и реорганизиране на бизнеси; в реализиране на знакови стратегически промени; в структуриране на финансови и инвестиционни продукти. Опитът му е и сферата на дигиталната трансформация във финансовия свят, включително финтех, както и спонсориране на вътрешно-фирмени иновации. Генчев е магистър по стопанско управление (MBA) от Софийския университет. Завършил е многобройни професионални обучения и курсове, включително в Харвардското бизнес училище. Убеден последовател на личностното развитие през целия живот.

Николай Марков

Има над 20-годишен, в т.ч. и управленски, опит в оценки, бизнес-моделиране, финансови и икономически анализи, проектно финансиране, сделки, проверки (due diligence), регулаторно съответствие (compliance) и други проекти в световни одиторски и други компании, за клиенти в България, други страни в Европа, Америка и Азия. Николай Марков е работил и по редица проекти за финансови институции, вкл. за Световната банка, институционални фондове, финансирани с европейски средства, частни европейски фондове, европейски и азиатски банки, глобални финтех компании. Член е на управителния съвет на Камарата на професионалните оценители в България. Завършил е финансово и банково управление в Университет на Пирея - Гърция. Сертифициран финансов анализатор (CFA) и независим оценител.