Безработицата тръгна рязко нагоре в различните части на света през 2020 година като един от ефектите на пандемията и на блокирането на икономиката. През есента много страни отново са изправени пред затваряне и това вероятно ще доведе до нови промени в тази посока.

От платформата HowMuch разглеждат какви са нивата на безработицата в отделните държави в света и къде са те най-високи по континенти като данни преди новите затваряния. За целта те използват изчисления на Международния валутен фонд, за да отразят какъв е делът на населението по страни, което няма работа, но активно търси такава.

Според тях безработицата е значително висока в неразвитите икономики в сравнение с развитите такива. Трябва да се има предвид, че много от тях не са така силно засегнати от пандемията, както страните в Европа и Северна Америка.

Най-голям е делът на безработните в Южна Африка - 37%. Това означава, че там близо всеки трети в трудоспособна възраст не работи. На второ място са Западният бряг и Газа, където показателят е на ниво от 32,2 на сто. Третата позиция е за Бахамите с дял на безработицата от 23,1%.

На противоположния полюс има три държави, в които показателят е под 4 на сто и две от тях се намират в Европа. На първо място е Сингапур с едва 3% безработица, следван от Чехия и Швейцария с резултат от съответно 3,1 и 3,2 на сто.

Ако обърнем внимание на страните на Стария континент, които са с най-висока безработица, на първо място това е Северна Македония с ниво от 20,2%. След нея е Гърция с 19,9 на сто, следвана от Босна, Испания и Сърбия със съответно 19%, 16,8% и 13,4%.

България се нарежда сред страните с относително ниско ниво на безработицата не само в Европа, но и в света. Страната ни е в една група с Ирландия и Русия по този показател. Малко по-високо или над 5,6% е равнището на показателя в Хондурас, Австрия, Нова Зеландия и Израел.

Съседна Турция попада сред топ 3 на държавите с територия в Азия с най-висока безработица. Тя е след Западния бряг и Армения с ниво от 14,6 на сто.

Снимка 506074

Източник: howmuch.net