Икономическият "отпечатък" от дейността на Лидл България у нас възлиза на 1,61 милиарда лева през 2021 година, по оценки на Института за пазарна икономика (ИПИ). За сравнение ефектът върху икономиката у нас от германската верига през 2019 година беше 1,12 милиарда лева. Това значи ръст от 44% през 2021 година.

Оценката е базирана на въздействието на преки и непреки ефекти или какво Лидл, чрез разходите си, прави за българските производители, вътрешното търсене и т.н.

Анализът, изготвен от ИПИ, се базира на методология, която отчита прекия принос към вътрешното търсене от извършените разходи на компанията, както и непреките ефекти, които са предизвикани от взаимодействието по веригата на добавената стойност с останалите отрасли и бизнес сектори.

"1, 61 милиарда лева е приносът ни към българската икономика. Вярваме обаче, че ефектът Lidl е много по-всеобхватен. Той включва в себе си и приноса към нашите клиенти. Тук е и приносът към нашите служители, които откриват в наше лице сигурен и стабилен работодател, както й приносът към българските доставчици, които растат заедно с нас. Не на последно място е и приносът ни към обществото чрез различните социално отговорни инициативи и програми, които развиваме. Всичко това е Ефектът Lidl", коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Износ за 150 милиона лева: Кои български продукти Lidl продава в чужбина?

Износ за 150 милиона лева: Кои български продукти Lidl продава в чужбина?

58 български производители изнасят над 250 продукта за 27 държави

Лидл България през 2021-а

Стоки

Миналата година разходите на Лидл България за покупка на български стоки възлизат на 620 милиона лева. Това е и най-големият разход на компанията, като в това число влиза 65 милиона лева за експорт на стоки от български производители в Европа. По отношение на непреките ефекти, създадени от тези разходи, проучването показва, че те възлизат на 460 милиона лева.

Инвестиции

Не малко са и разходите за инвестиции. Средно годишно те възлизат на над 100 милиона лева. За изминалата година те са 112 милиона лева, като тук се включват инвестиции в имоти, машини и др. Само в рамките на 2020 - 2021 година са отворени 10 нови магазина и над 600 нови работни места. Непрекият ефект от тези разходи възлиза на 83 милиона лв.

Услуги

Един от най-големите разходи на компанията е в сектора на услугите. През 2021-а година този разход възлиза на 139 милиона лева. Най-сериозният разход е този за транспорт. Тук се включват разходи и за ИТ услуги, маркетинг, фирми за почистване и поддръжка и т.н. 86 милиона лева са непреките ефекти върху българската икономика от тези разходи.

Заплати

71 милиона лева е похарчил Лидл България за заплащане на служителите във веригата през миналата година. През 2019 това число е било 55 милиона лева, което прави ръст от 23% за две години.

"През 2021 г. средната месечна заплата в компанията е с над 53% по-висока от средната работна заплата за страната", уточни Драгийска.

Освен това е и с 81% над средната в сектор търговия на едро и дребно.

"Направеният анализ включва преките ефекти, които се формират от разходите на компанията, и непреките ефекти - създаденото допълнително търсене по веригата на стойността. Това означава, че всеки 100 лв., които веригата е похарчила в България през миналата година, са допринесли за икономиката с общо 171 лв.", заяви Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика.

Компанията е и един от най-големите данъкоплатци в страната - през 2021 г. Лидл България е внесла 42,3 млн. данъци в държавния и местните бюджети.

Лидл България има 113 магазина в цялата страна и над 3 700 служители.