Българската компания "Конкорд Асет Мениджмънт" спечели още една награда в Global Banking & Finance Awards. Тя е отличена в категорията "Управление на активи" за 2020 г. от престижното британско финансово списание Global Banking & Finance Review.

През септември "Конкорд Асет Мениджмънт" получи и наградите "Управляващо дружество на България" за 2020 г. (Asset Management Company of the Year Bulgaria 2020) и "Най-бързорастящо управляващо дружество на България" за 2020 г. (Fastest Growing Fund Management Company Bulgaria 2020).

"Конкорд Асет Мениджмънт" е отличено като "Управляващо дружество на България" за 2020 г.

"Конкорд Асет Мениджмънт" е отличено като "Управляващо дружество на България" за 2020 г.

Компанията спечели и още една награда от престижното британско списание Global Banking & Finance Review

"Конкорд Асет Мениджмънт" стартира първия си договорен фонд през 2005 г., а през пролетта на 2006 г. стартира дейността и на инвестиционно дружество от отворен тип. Дружеството управлява шест взаимни фонда и първия национален договорен фонд в България.

Активите под управление са близо 130 млн. лв. към началото на септември, което прави компанията най-голямото небанково управляващо дружество в България по размер на управляваните активи в договорни фондове с над 7.5% пазарен дял.