Един от големите индустриални холдинги в България, изграден изцяло с български частен капитал КЦМ 2000 АД променя наименованието си. То вече ще бъде ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД, стана ясно след редовното общо събрание на акционерите.

Пред акционерите бяха отчетени добрите резултати на дружествата от Групата за 2021 г., постигнати независимо от високите цени на енерго-носителите и кризата с COVID-19. Като едно от най-важните събития за КЦМ 2000 АД през 2021 г. бе отбелязано придобиването на най-голямото предприятие за добив и преработване на оловно-цинкови руди в страната - "Върба-Батанци", респективно "Горубсо-Мадан" АД.

КЦМ разширява производството си с €65 милиона

С €65 милиона разширяват комбината за цветни метали в Пловдив

Средствата са отпуснати от ЕИБ по плана "Юнкер"

За член на Съвет на директорите на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 бе избран Сергей Атанасов, изпълнителен директор на "Горубсо-Мадан" АД. Досегашните членове на Съвета - Румен Цонев, Розин Ангелов, Иван Добрев и Стоян Пехливанов, продължават мандатите си.

"Настоящите промени затвърждават трайното разрастване на холдинга в минно-металургичния сектор на страната. Те са в изпълнение на стратегията ни за вертикална интеграция на бизнеса - от добива на първични суровини през преработката им до метали и производство на крайни потребителски изделия, в основата, на които са оловото и цинка. Така се надгражда и солидната позиция на компанията, създавана вече повече от 60 години като високо успешен бранд", сподели Румен Цонев, главен изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000.

ОББ участва с 20 млн. евро в инвестиционен заем за КЦМ

ОББ участва с 20 млн. евро в инвестиционен заем за КЦМ

Останалата част от проекта ще бъде финансирана от Европейска инвестиционна банка и още две търговски банки.

КЦМ е най-голямата компания за производство на олово и цинк в Югоизточна Европа и изнася за почти целия свят.