Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предостави заем от 65 милиона евро на едно от най-големите родни индустриални предприятия - Комбината за цветни метали (КЦМ) в Пловдив. Предвижда се със средствата, отпуснати по плана "Юнкер", КЦМ да повиши производството си с 25%. 

Проектът е за модернизиране и разширяване на завода за рафиниране на олово и благородни метали, както и за модернизация на инсталацията за електролиза на цинк. Той трябва да бъде изпълнен до 2023 година, като това ще увеличи капацитета за рециклиране на различните видове вторични суровини в предприятието с 15%. Чрез засилването на процеса на рециклиране се очаква вторичните суровини от завода, които към момента са около 20% от производството на олово и цинк, да се повишат до 35%, което надвишава общоевропейските стандарти - други комбинати в Европа използват не повече от 10-15% вторични суровини.

По думите на вицепрезидента на ЕИБ Лиляна Павлова европейското финансиране може значително да подпомогне българската промишленост да достигне устойчиви нива. Заемът ще помогне на КЦМ АД да използва природните ресурси по по-добър начин и да намали енергийния интензитет на своята продукция, което ще увеличи конкурентноспособността на завода.

Освен това средствата от ЕИБ ще гарантират и запазването на работните места в предприятието, които са около 1 500.

Изпълнителният директор на компанията зад КЦМ - КЦМ 2000 АД, Румен Цонев коментира, че с подкрепата от Европа КЦМ ще навлезе уверено в следващия си инвестиционен период, през който ще затвърди позицията си на водеща европейска компания в областта на рециклирането на цветни метали и така ще допринесе за постигане на устойчиви цели на развитие.

В комбината се произвежда близо 1% от световната продукция на цинк и олово. Като говорим за производството на европейско ниво, този процент е между 3 и 4%.

КЦМ е единственият подобен завод в Югоизточна Европа. Най-близките му конкуренти са в Полша и Италия.