Считано от сряда - 29 април, "Инвестбанк" АД предлага на всички граждани, засегнати от икономическите последствия на коронавируса, да ползват безлихвени кредити до 4 500 лева, които са гарантирани от Българска банка за развитие. Кредитът се отпуска при преференциални условия и е без лихви, такси и комисиони.

Въпросните безлихвени заеми са достъпни за всички лица, заети на трудов договор или са самоосигуряващи се граждани. Важен момент е, че "Инвестбанк" АД е готова да предоставя такива кредити и на лица, които до момента не са нейни клиенти. Достатъчно е всички кандидати да отговарят на няколко условия.

Хората, които са на трудов договор, трябва да представят документ, че са в неплатен отпуск и че са работили по този договор поне 6 месеца преди да излязат в отпуск. Освен това, гражданите ще трябва да удостоверят, че по трудовия си договор са работили поне 5 дни през март 2020-а и че не са получавали възнаграждения по други трудови правоотношения. В тази връзка, посетете някой от 87-те финансови центрове на "Инвестбанк" АД, като носите личната си карта или паспорт. Добре е предварително да сте попълнили искане за кредит по образец на Българска банка за развитие, което ще може да бъде открито на сайта на "Инвестбанк" АД. Ако не, този документ ще бъде предоставен на клиента за попълване в офисите на банката. Кандидатът трябва да приложи копие от трудовия си договор и от документа за излизане в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се лица ще е необходимо да представят документи, доказващи, че са прекъснали дейността си поради карантинните мерки, свързани с коронавируса, или че заради извънредното положение приходите им за първото тримесечие на 2020-а са намалели поне с 20% в сравнение със същия период на 2019-а. Всички кандидати за безлихвен заем трябва да са с платени осигурителни вноски. При искането си за заем те отново ще трябва да представят документ за самоличност. Освен това ще трябва да носят декларация за регистрацията си в НАП като самоосигуряващо се лице и документ за регистрация на БУЛСТАТ.

Спадът на приходите се доказва с Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019-а, с попълнените приложения към нея. Другитe нужни документи са данъчни декларации по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал 1 от Закона за корпоративно подоходното облагане (ЗКПО) за първото тримесечие на 2019-а и за първото тримесечие на 2020-а. При липсата на данъчни декларации за предходни години, кандидатът за безлихвен заем може да представи подписана от него справка за приходите за първото тримесечие на 2020-а, като приложи към нея всички документи, доказващи приходите му като касовите ордери, фактури и извлечения от банкови сметки.

Всички кандидати за безлихвен заем трябва да имат платени социално осигурителни вноски.

Каква е ползата от подобен безлихвен заем?

Ако човек е получавал 1 000 лева месечно, за него е доста добра опция да вземе такъв кредит, с който да се издържа три месеца, докато е в принудителен неплатен отпуск. Общата допустима сума е до 4 500 лева, но клиентът може да вземе и по малко, защото заемът може да се отпуска на три транша от по 1 500 лева. Вярно е, че след това тези пари ще трябва да се връщат. Но ангажиментът за това ще възникне след доста време - от 6 месеца до 2 години от ползването на заема - толкова е гратисният период по него. Освен това срокът за погасяването му е до пет години, и то без лихви такси и комисиони.

И сега си представете, че вземете такъв кредит за 4 500 лева за пет години с 2 години гратисен период. Разходите по него възникват на втората година и ако са на равни вноски, те ще са по около 125 лева на месец. За всеки активен гражданин две години би трябвало да са повече от достатъчни, за да си осигури доходи, позволяващи му да погасява редовно по 125 лева към банката, отпуснала му такъв заем.

Тук логично идва въпросът, а какво да правят хората, които вече имат кредити?

"Инвестбанк" АД предлага решение и за тези случаи. На всички граждани, които са нейни клиенти, банката дава възможност те напълно или частично да разсрочат своите кредити до две години и шест месеца, и напълно или частично да трансформират задълженията си по тях в безлихвени. Този опция става достъпна, чрез комбинацията на отлагане на плащанията по задълженията - т.нар. мораториум и възможността за получаване от "Инвестбанк" АД на безлихвен заем до 4 500 лева, гарантиран от ББР. И по този начин дори и клиентите, които вече имат кредити към "Инвестбанк" АД ще могат да разсрочат до 4 500 лева от тях, за по-продължително време - до 5 години с до 2 години гратисен период, без да плащат лихви, такси и комисиони.