Българите ползват най-често кредитни карти за пазаруване в хранителни магазини, специализирани такива за алкохол и цигари, както и за плащания на бензиностанции. От друга страна най-често потребителите разчитат на тях за плащания през ПОС терминал за разлика от значително по-рядкото им използване за теглене на пари от банкомат. Кредитните карти обаче са предпочитано средство за разплащания при пътувания в чужбина.

Това показвват данни от проучване за използването на кредитни карти от българските потребители на "БНП Париба Лични Финанси", продевено сред клиентите на компанията.

Според него от началото на 2020 година 41,5% от плащанията с такъв тип карти са направени в хранителни магазини и в такива за алкохол и цигари, 12,7% са били за забавления и услуги за отдих, а 10,7% са били в специализирани магазини за стоки на дребно, включително в такива за облекла, козметика, техника и други.

"През последните 4 години кредитните карти се превръщат в предпочитан начин за разплащане. Забелязваме нарастващо използване за плащания през ПОС терминал за сметка на намаляващия дял за използването им на банкомат", коментира при представяне на проучването Мария Мангърова, която е ръководител "Корпоративни комуникации" в "БНП Париба Лични Финанси".

По нейните думи от началото на 2020 година в 70% от случаите такива карти са били използвани за плащания на ПОС терминал, а делът при тегленията на пари от банкомат намалява до 23%.

С относително малък дал засега остава една по-нетипична възможност за кредитните карти - превод от карта към банкова сметка. От друга страна в стойностно изражение той е с най-високата средна сума - 707 лева. Средната стойност за теглене от банкомат е 145 лева, а за плащания на ПОС терминал - 47 лева.

По думите на Мария Мангърова в условията на коронавируса лимитът за безконтактните плащания е бил увеличен на 100 лева като, като делът на този тип разплащания достига 45%, а средната сума при него е 22 лева. От друга страна делът на онлайн транзакциите е 34 на сто, а средната сума е 56 лева.

Що се отнася до изплащането на задълженията по кредитните карти, Мария Мангърова посочва, че при 41% от клиентите на компанията успяват да покрият задълженията си в рамките на гратисния период, който е 58 дни.

Тя акцентира върху любопитен факт, който показва, че основно преди въвеждането на извънредното положение в средата на март, кредитните карти на компанията са били ползвани в 82 държави. Те са избирани като алтернатива вместо обмяната на валута и носенето на по-големи суми в брой при пътувания.