Юли месец донесе нов спад на лихвите на българския пазар, а тези по жилищните кредити в лева достигнаха историческо дъно от 3,09%. За сравнение година по-рано те бяха на равнище от 3,38%, а през миналия месец бяха в рамките на 3,12%.

С новото намаление средният годишен процент на разходите (ГПР) по заемите за нов дом е на равнище от 3,48 на сто при ниво близо до 4 на сто или по-точно 3,92 на сто към края на юли 2018 година.

Лихвите по жилищните кредити в евро също намаляват, но са значително по-високи - 3,34% в края на миналия месец. При тях ГПР-то е 3,68 на сто, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

От друга страна при потребителските кредити в лева лихвите регистрират повишение през юли в сравнение с юни месец. Те са на равнище от 8,35 на сто при 8,04 на сто месец по-рано. ГПР-то по тях е 10,31 на сто.

При тези в евро лихвите са на равнище от 3,61%, като те намаляват спрямо предходния месец, а ГПР-то е 3,98%.

В корпоративния сектор средният лихвен процент по кредитите до 1 милион евро, договорени в лева, нараства спрямо същия месец на 2018 година до 3,86%, а по тези, договорени в евро, намалява до 2,57%. За тези до 1 милион евро, договорени в лева, също има увеличение до 3,85%.

При заемите над 1 милион евро, договорени в лева, средната лихва спада до 2,65% от 2,94% за юни. При тези за същата сума, договорени в евро, има понижение от 3,30% през юни до 2,59% през юли.

Що се отнася до депозитите на домакинствата в лева, доходността по тях остава рекордно ниска и се запазва на нивото си от предходния месец - 0,15%. За юли 2018 година те са в рамките на 0,19%. Доходността по тези в евро достига 0,18%.

За нефинансовите предприятия влоговете в левове са със средна лихва от 0,07%, а тези в евро - 0,12%.