Обикновено, колкото повече харчи една страна за здравеопазване, толкова по-дълго живеят гражданите ѝ. Съединените американски щати, които харчат най-много сред страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, не следват тази тенденция, пише Bloomberg.

В САЩ средната очаквана продължителност на живота е 78,8 години и това нарежда страната на 27 позиция сред 35-държави в организацията. Тя е четвърта по детска смъртност, шеста по смъртност при раждане и девета по смъртност на ранна възраст от заболявания като рак или сърдечно-съдови заболявания. САЩ е и страната в ОИСР с най-голям брой граждани, страдащи от прекомерно тегло.

За разлика от други страни, САЩ разчита на доброволни здравни застраховки, които да покриват разходите. Публичното застраховане отговаря за едва 27 процента от покритието.

Разходите за здравеопазване на глава от населението достигат $9 892 през 2016 година, а общите разходи са 17,2 процента от брутния вътрешен продукт на най-голямата икономика в света. От тях $1 162 са за лекарства.

За сравнение Япония, която има най-висока средна очаквана продъжителността на живота - 83,8 процента, е на 15-та позиция по разходи с $4 519 на глава от населението.

През 2016 и 2017 г. средната очаквана продължителност на живота на американците намалява с по 0,1 години.