Търговските отношения между България и Германия са по-добри от всякога. Това потвърждава както статистиката, която отчита рекорден стокообмен между двете страни, така и политиците - при скорошното посещение на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер у нас.

По официални данни през 2018 година търговският оборот между двете държави възлиза на 8.266 милиарда евро, като през последните две години България изнася повече стоки, отколкото внася от Германия. Разликата през миналата година е 320 милиона евро в полза на българския износ, а през 2017-а - 150 милиона евро.

Германските инвестиции у нас - значително статистически подценени

Обръщането на тенденцията идва в резултат на германските инвестиции, които са основно в производство. От своя страна произведените стоки "се връщат" обратно в Германия, но вече "с български етикет". Германо-българската индустриално-търговска камара публикува изследване, което преброява германските инвестиции в България в периода 1990-2017 година. По официални данни на БНБ те възлизат на 6.9 милиарда лева, но икономисти обръщат внимание, че реално са много повече.

Анализът, изготвен в партньорство с Института за пазарна икономика, показва, че германските инвестиции у нас са с поне 25% повече или с 1.4 милиарда лева отгоре. Според изчисленията на ИПИ официалната статистика подценява, респективно надценява инвестиции в зависимост от това дали крайният собственик на вложението инвестира директно в България или го прави чрез свои дъщерни компании в други страни.

За втори път от 1942 година България изнася повече стоки за Германия, отколкото внася

За втори път от 1942 година България изнася повече стоки за Германия, отколкото внася

Германските компании са инвестирали над 3 милиарда евро от началото на прехода

За да бъдат допълнени официалните данни и измерени т.нар. непреки германски инвестиции, от института идентифицират компаниите с краен собственик физическо или юридическо лице в Германия. По този начин делът на германските инвестиции в България се увеличава от 6,8% от всички преки чуждестранни инвестиции до 8,49%. Това превръща Германия във втория най-значим източник на преки чуждестранни инвестиции в България с дял от 8,49% от всички преки чуждестранни инвестиции след Холандия. Австрия остава на трето място с дял от 8,45% към края на 2017 г.

Близо 66% от всички непреки германски инвестиции, обхванати в изследването, се осъществяват с посредничеството на компании в Австрия. Друга страна, през която преминава значителен поток от непреките германски инвестиции, е Италия - 24%. Холандия се нарежда на трето място с около 10%.

94% от германските инвестиции в България (директни и индиректни) са концентрирани в три икономически дейности: преработваща промишленост (42%), търговия (43%) и финансови услуги (9,3%). Според анализа на ИПИ германските фирми са осигурявали работни места на над 1,6% от всички заети в България или на 35,3 хиляди души.

В определени райони на страна обаче германските инвестиции са водещи за местните икономики. Така например в София-област, Русе и Варна делът им от общия външен инвестиционен поток е значителен - до ¼.

Снимка 419080

Къде отиват стоките с етикет Made in Bulgaria?

Голяма част от произведените у нас стоки пътуват обратно за Германия. Затова втори анализ на ГБИТК показва търговските отношения, но от гледна точка на германския партньор. По обем на двустранната търговия, България попада в топ 20 на най-важните търговски партньори на Германия в рамките на ЕС. По значение на търговския оборот България е на 41-во място сред всички 234 държави и територии в света, с които фирмите в Германия търгуват.

€8 милиарда, събрани на 118 квадрата: Срещата на българо-германския бизнес с президента Щайнмайер

€8 милиарда, събрани на 118 квадрата: Срещата на българо-германския бизнес с президента Щайнмайер

Как премина едночасовата кръгла маса с участието на президентите на Германия и България

България отчита положително салдо с единадесет от шестнадесетте германски провинции. След присъединяването на страната към ЕС се забелязва плавно отстъпление от водещата позиция на леката промишленост. Все по-голямо значение за структурата на износа, както към Германия, така и общо, има миннодобивната и преработващата индустрия (мед и руди на благородни метали). Положителният тренд на растеж е видим най-вече в секторите машиностроене, електроника и електротехника, фармация и химическа индустрия.

Снимка 419083

В периода 2001-2017 г. структурата на износа на България към Германия претърпява значителни изменения. В началото на периода продуктите на леката промишленост доминират експорта към Федерална република Германия, като само облеклата са 48%. 2010 г. е последната година, в която облеклата съставляват най-голямата стокова група в експортната структура (21%), следвани от машините (18%), износът от миннодобивната промишленост формира едва 3% от целия експорт към Германия.

2011 г. - вече е налице принципно нов експортен микс към Германия: началото на тенденция в износа за силно представяне на миннодобивния сектор (най-вече с износа на мед) и на машините (както автомобили, така и частите за тях) - по 19% от износа на България към Германия. 2017 г. - една четвърт от износа се генерира от машини, апарати и електроника, докато износът на мед и други метали формира сумарно 18,1%. Продуктите на шивашката индустрия регистрират спад до едва 8,5%.

Пълните изследвания могат да бъдат прочетени тук и тук.