На първо място в класацията на икономическите дейности у нас, които са с най-висока добавена стойност в българската икономика, се намира производството, преносът и разпределението на електроенергия. Този подсектор на енергетиката е произвел 8,2 милиарда лева, което представлява 8,72% от общата добавена стойност в икономиката, става ясно от проучване на Българска стопанска камара (БСК). То е по данни за 2022 година и разглежда кои са водещите икономически дейности в България, според генерираната от тях добавена стойност и нивото на производителност на труда.

На второ място се нареждат дейностите в областта на информационните технологии с генерирана добавена стойност в размер на 7,8 милиарда лева или дял от 8,4%. В топ 3 на икономическите дейности с най-висока добавена стойност в България попада и зърнопроизводството.

Снимка 612862

Източник: iStock

Високо и среднотехнологичните сектори в българската икономика

Данните на БСК показват, че за съжаление високо и среднотехнологичните сектори в българската икономика имат скромен принос за нейния растеж. Производствата с напреднали технологии, които са фокусирани върху научно-развойната дейност формират едва 12 на сто от общата добавена стойност. Около 12% е и размерът на висотехнологичните услуги с интензивно използване на знания.

Секторът, който дава работа на всеки шести у нас, е с най-нисък принос към икономиката

Секторът, който дава работа на всеки шести у нас, е с най-нисък принос към икономиката

От друга страна ИКТ индустрията в България е на трето място по производителност в ЕС

Най-голям принос в сектора на високите технологии: 

  • Електрониката, уредите и апаратите за измерване - 563 млн. лв. добавена стойност
  • Производствата на части за автомобилната индустрия - 823 млн. лв. добавена стойност
  • Производствата на химически вещества - 701 млн. лв. добавена стойност
  • Машиностроене (турбини, двигатели) - с 615 млн. лв. добавена стойност

Водещи сред нискотехнологичните производства са производството на изделия от пластмаса с 912 милиона лева добавена стойност в българската икономика, производството на въоръжение и боеприпаси с 843 милиона лева и ремонтът на машини и оборудване с 662 милиона лева.

По отношение на производителността на труда индустрията изпреварва сектора на услугите. За 2022 година произведената добавена стойност от един зает в индустрията е 40 000 лева, а в сектора на услугите - 32 000 лева.  Първенец по висока производителност е добивът на цветни метали с произведени 233,4 000 лева от един зает. Селското стопанство заема дял от 4,68% в генерираната добавена стойност в икономиката.

Приносът на строителството на жилищни и нежилищни сгради в икономиката на България е в размер на 1,61 милиарда лева, а добивът на цветни метали генерира 1,29 милиарда лева.

БСК: Състоянието на едва 1/5 от фирмите се е подобрило през 2023 г.

БСК: Състоянието на едва 1/5 от фирмите се е подобрило през 2023 г.

Високи инфлация, регулаторна, фискална тежест и... съкращения бележат очакванията на бизнеса за следващата година