Експанзията на световната икономика достигна своя пик, смятат от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, цитирани от Guardian. ОИСР намали прогнозата си за ръста на икономиката за редица богати и развиващи се страни.

Според ОИСР прогнозата за 2018 и 2019 г. е по-лоша, отколкото бе през май т.г. Базираната в Париж организация призова за моментални действия за спиране на протекционизма, отчитайки, че търговското напрежение вече влияе върху увереността и инвестициите.

Очаква се през 2018 и 2019 г. растежът на световната икономика да достигне 3,7 процента, съвсем малко под предкризисните нива. Рискът от забавяне обаче се увеличава. Прогнозата за настоящата година бе намалена с 0,1 пр. п., а за 2019 г. - с 0,3 пр. п.ОИСР направи и по-песимистични прогнози за двете най-големи икономики в еврозоната - тази за Германия бе намалена с 0,2 пр. п. до 1,9% за 2018 и с 0,3 пр. п. до 1,8% през 2019 г., а на Франция - с 0,3 пр. п. до 1,6% през 2018 г. и с 0,1 пр. п. до 1,8% през 2019 г. Икономиката на Великобритания пък ще нарасне с 1,3% и 1,2% през настоящата и следващата година съответно, като прогнозата бе намалена и за двете години с 0,1 пр. п. Очаква се Съединените американски щати да бъдат най-бързорастящата икономика от групата Г7 и през двете години.

Инвеститорите започнаха да се притесняват за световната икономика

Инвеститорите започнаха да се притесняват за световната икономика

Пазарите вчера подминаха новите мита, но един индекс тревожи анализаторите

Скорошните проблеми на Аржентина и Турция доведоха до намаляване на прогнозата за световния растеж, но ОИСР смята, че засега няма знаци, че кризата ще се разрасне извън тези две страни.

Организацията отправи предупреждение обаче, че възстановяването след рецесията от преди десет години е твърде бавно и бе възможно единствено заради огромните стимули от централните банки. "Десетилетие след финансовата криза уязвимостите на финансовите пазари заради твърде високите цени на активите и високите нива на дълг остават. Реформите подсилиха банковата система, но рисковете се прехвърлиха към по-малко регулираните небанкови институции", се казва в доклада.

Притеснение ОИСР изразиха и заради протекционистките мерки. "Ръстът на световната търговия се забави през първото полугодие на годината, а търговското напрежение вече има ефект върху увереността и плановете за инвестиции. Допълнителни рестрикции ще имат негативен ефект върху работните места и жизнения стандарт, особено при домакинствата с ниски доходи".