Специално създадената комисия към общината днес ще обяви колко от подалите документи за конкурса за директор на Столичната топлофикация преминават във втори кръг.

Имената трябваше по предварителните разчети да бъдат обявени още на 5.01.2007г, но комисията отложи процедурата за след поредицата именни дни.

Столичната община обяви конкурс по документи за попълване състава на Съвета на директорите на "Топлофикация - София" АД.

Очаква се да бъдат отсети не повече от 6 човека. С тях ще се проведе събеседване, а номинацията за нов директор ще бъде излъчена и одобрена на сесията на СОС на 11 януари.

Подалите документи са 22-ма, но повечето от кандидатите не отговаряли на предварителните условия, казаха от комисията.

Членовете на съвета на директорите, чиито места трябва да бъдат попълнени с този конкурс, са петима - трима от общинската квота и двама - от държавната. Те избират помежду си изпълнителен директор на "Топлофикация".