Публикуваните днес данни на Националния статистически институт показват продължаващ процес на отрицателна инфлация вече година. А това за поред път сигнализира, че икономиката не дава признаци за излизиане от негативното за нея  състоянието на дефлация и ценова стагнация, в което се намира от август 2013 година насам. 

Индексът на потребителските цени за септември, спрямо август 2016 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината (септември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.7%, а годишната инфлация за септември 2016 г. спрямо септември 2015 г. е минус 0.6%.

През септември 2016 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.3%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.2%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.5%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - намаление с 0.3%;
 • съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;
 • развлечения и култура - намаление с 6.8%;
 • образование - увеличение с 1.4%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 1.4%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница за септември спрямо август 2016 г. е 100.1%, а от началото на годината (септември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е 100.2%.

През септември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - цените остават на равнището от миналия месец; нехранителни стоки - увеличение с 0.3%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.