Годината маркира повратна точка към по-балансиран петролен пазар, но при по-ниска ценова среда, докато пазарната нестабилност и несигурността относно предприеманите политики ще продължават да объркват дългосрочните пазарни перспективи. Това се посочва в доклад на Организацията на страните износителки на петрол.

Глобалното търсене на суров петрол, добиван от страните членки на ОПЕК се очаква да нарасне през следващите три години, прогнозира картелът. Това предполага, че решението му от 2014 година да остави цените на падат свободно, за да бъде ограничено производството на конкуренти като САЩ, вече е довело до негов по-висок пазарен дял.

Търсенето на суров петрол, добиван от ОПЕК, ще достигне през 2019-а година 33,7 млн. барела на ден, което ще представлява повишение с 1 млн. барела спрямо настоящата година, след което да се задържи на това ниво през следващите две години.

Тази последна средносрочна прогноза се различава съществено от доклада "Световни петролни перспективи", представен през миналата година, според който се очакваше спад на търсенето на петрол, добиван от ОПЕК, до 30,7 млн. барела на ден към 2020 година.

Спрямо текущите нива на производство картелът очаква през 2019-а търсенето да нарасне с едва 300 хиляди барела, след което да няма съществена промяна до 2021 година.

По-ниското ценово развитие се очаква да доведе до намаляване на производството извън ОПЕК за периода 2016 - 2017 година, преди да започне отново слабо да нараства до 2021 година, отбеляза генералният секретар на картела Мохамед Баркиндо, пише bnr.bg.

ОПЕК прогнозира производството извън картела да нарасне до 58,6 млн. барела на ден през 2021 г. спрямо 56,9 млн. барела през миналата година.

Според ОПЕК общото потребление на петрол в световен план ще нарасне от 93 млн. барела на ден през 2015-а до 99,2 млн. барела през 2021 година. Тази нова прогноза за края на посочения средносрочен период е с 1 млн. барела по-голяма от предходния годишен доклад през миналия декември.

В дългосрочен план картелът понижи своите прогнози до 109,4 млн. барела на ден към 2040 г., което е с около 400 хил. барела по-малко спрямо предишния доклад.

Новите прогнози на ОПЕК се базират на доста по-умерено възстановяване на петролните цени, като се очаква те да достигнат "едва" 65 долара за барел през 2021г. от средно ниво около 40 долара за настоящата година. Трябва да се има предвид, че през миналата година картелът прогнозираше по-солидно повишение на цените до 80 долара за барел до 2020 година.