Потреблението на изкопаеми горива, но и на енергийните емисии в глобален мащаб са достигнали рекордни висини през 2023-а година. Това става ясно от статистическия доклад за световната енергетика, цитиран от Reuters. Нарастващото търсене на изкопаеми горива, въпреки увеличаването на възобновяемите енергийни източници, може да се окаже пречка за прехода към нисковъглеродна енергетика, коментират анализатори.

В доклада се посочва, че общото световно потребление на първична енергия е достигнало исторически връх от 620 екзаджаула (EJ), като емисиите за първи път са надхвърлили 40 гигатона CO2. Повишаването на глобалната температура достига 1,5C - прагът, отвъд който според учените въздействията като много високи температури, суша и наводнения ще станат по-екстремни.

Производството на въглища в Индия надхвърли 1 милиард тона

Производството на въглища в Индия надхвърли 1 милиард тона

Централите, захранвани с въглища, осигуряват повече от 70% от електроенергията на страната

2023-а година беше първата пълна година на пренасочване на руските енергийни потоци от Запада след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., а също и първата пълна година без големи ограничения на движението, свързани с пандемията.

Снимка 601968

Източник: iStock

Тенденциите в използването на изкопаеми горива в различните региони на света се променят. В Европа делът на енергията от изкопаеми горива е спаднал под 70% за първи път от индустриалната революция насам. В развитите икономики обаче наблюдаваме признаци на пик на търсенето на изкопаеми горива.

Миналата година почти целият ръст на търсенето в Индия се дължи на изкопаемите горива, докато в Китай използването им се е увеличило с 6% до нов връх.

През 2023 г. производството и потреблението на природен газ в световен мащаб остават сравнително непроменени на годишна база. Доставките на втечнен природен газ нарастват с почти 2% до 549 млрд. куб. м., като САЩ изпреварват Катар като водещ световен доставчик на втечнен природен газ. Общото търсене на газ в Европа през 2023 г. намалява със 7% на годишна база, а делът на Русия в доставките за Европа е едва 15%, в сравнение с 45% през 2021 г.

Потреблението на въглища достига нов връх от 164 EJ през 2023 г., което е с 1,6% повече на годишна база, благодарение на Китай и Индия. Потреблението на въглища в САЩ е намаляло със 17% през 2023 г. и е спаднало наполовина през последното десетилетие.

Рекордно високият дял на производството на енергия от възобновяеми източници пък се дължи на по-големия вятърен и соларен капацитет.

Турция иска да бъде глобален лидер в индустрията за възобновяема енергия. И изглежда, че успява

Турция иска да бъде глобален лидер в индустрията за възобновяема енергия. И изглежда, че успява

Страната вече е на пето място в Европа