Производството на черни и лигнитни въглища в Индия е надхвърлило 1 милиард тона през текущата фискална година 2023-2024, отговаряйки на целта на правителството, каза министърът на въглищната индустрия Пралхад Джоши.

"Мисията от 1 милиард тона е важен крайъгълен камък, който планирахме преди няколко години, предвид нарастващите енергийни нужди на страната ни. Постигането на 1 милиард тона черни и кафяви въглища ще осигури осветление в домовете на гражданите и също така ще продължи да стимулира икономика", каза министърът, цитиран от агенция Прайм.

Проучване: Кога Индия ще се превърне в икономика от $15 трилиона?

Проучване: Кога Индия ще се превърне в икономика от $15 трилиона?

Страната може да постигне средно ниво на дохода в периода 2033-2036 г.

Както отбелязва Economic Times, Индия надхвърли целта си за производство на въглища на 22 март, 10 дни преди края на текущата фискална година на Индия.

През финансовата 2022-23 година производството на черни, кафяви и лигнитни въглища е 937,22 милиона тона. Производството през финансовата 2023-24 г. (1 април 2023 г. до 31 март 2024 г.) се е увеличило с 6,7% в сравнение със същия период на предходната фискална година.

Според изданието индийските въгледобивни компании в момента разполагат с около 96 милиона тона въглища. Освен това към 22 март запасите от въглищни електроцентрали в Индия възлизат на 49,5 милиона тона. Резервите ще позволят на производителите на електроенергия да работят през летните месеци, когато се очаква търсенето да нарасне значително.

Рекордно търсене на най-мръсния  вид гориво през 2023 г.

Рекордно търсене на най-мръсния вид гориво през 2023 г.

Основните потребители на въглища са Китай, Индия и страните от Югоизточна Азия

През 2023 г. Джоши спомена, че търсенето на електроенергия ще се удвои до 2030 г., което прави необходимостта да се задоволят нуждите на страната от въглища. Електроцентралите, захранвани с въглища, осигуряват повече от 70% от електроенергията, доставяна в националната мрежа. Интензивният добив на въглища увеличава енергийната сигурност на Индия и намалява нуждата от внос на въглища, което води до значителни спестявания на валутни резерви.